Obsah

Svěcení varhan a slavnostní koncert v chrámu sv. Bartoloměje

Svěcení varhan a slavnostní koncert v chrámu sv. Bartoloměje

Téměř rok trvala oprava, kvůli které se ve farním kostele museli věřící spokojit s provizorním řešením elektronických varhan. Nyní se po dlouhých měsících vrátily varhany zcela zrenovované.

Celou opravu provedli varhanáři Petr Drastík z Velké Polomi a Martin Stoniš z Vávrovic. Sami přiznali, že opravu takto velkých varhan dělali poprvé.

Poprvé mohli zájemci slyšet jejich zvuk v pátek 26. dubna 2019 při mši svaté s posvěcením varhan v 18:00. Jako další bod uvedení varhan do provozu byl slavnostní koncert, který se konal v sobotu 27. dubna 2019. Za varhany usedl Václav Stoklasa z Hradce nad Moravicí a zpěvem doprovázely Marie Stoklasová a Monika Stárníková, kravařská farnice. Kostel byl zaplněn nejen kravařskými občany, ale také několika desítkami hostů z Polska.

Díky opraveným varhanám se Kravaře dostaly na mapu varhanické stezky, která v sobě spojuje 34 významných varhanních nástrojů v českém i polském Slezsku. Mapu celé stezky můžete dostat v kostele nebo na Informačním centru Městského úřadu. Kdo by měl zájem v rámci výletu putovat
a objevovat krásu varhan, má díky této stezce jedinečnou možnost.

Pokud jste ještě neslyšeli zvuk našich obnovených varhan, tak určitě přijďte. Stojí to za to.

 

Otec Daniel

Foto: Armin Mruzek

 

Logo