Obsah

Zámek získá dotaci ve výši více jak 3 milióny

Zámecká kapleZámek získá dotaci ve výši více jak 3 milióny na opravu střechy a stropní fresky v zámecké kapli.

Datum konání: 19. 6. 2018 začátek od 11:56

Místo konání: Zámek, Kravaře

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Barokní perlou Slezska je právem nazýván náš zámek, součástí kterého je také překrásná kaple. Ta byla postavena dříve než-li samotný zámek v té podobě, v jaké ho znáte. Podle doložených písemných zpráv byla vystavěna již v první polovině 17. stol. Kaple je zasvěcena archandělu Michaelovi a je překlenuta vysokou kopulí nesenou pilíři. Autorství stropní fresky je připisováno Františku Řehoři Ignáci Ecksteinovi a představuje výjev Nanebevzetí Panny Marie s Nejsvětější Trojicí s postavami církevních otců, řeholníků, andělů a s alegorickými výjevy čtyř světadílů. Divákovi se tak doslova otevírá nebe. Překvapivě nebyla tato malba poškozena zničujícím požárem zámku v roce 1937 a v šedesátých letech minulého století byla restaurována. Bohužel, vlhkost a špatný stav střechy zámecké kaple v současné době způsobují podmáčení díla, praskliny po celé ploše fresky a hlavně opadávání části malby. O vytvoření restaurátorského záměru jsme požádali akad. mal. Romanu Balcarovou, která má s restaurátorstvím výmaleb sakrálních staveb velké zkušenosti. Byl tedy vypracován jakýsi popis prací, které musejí neprodleně nastat. Dříve je však zapotřebí opravit střešní krytinu zámecké kaple, přes kterou dlouhodobě vlhkost proniká. Oprava střechy byla vyčíslena na 1.970.000 Kč a restaurátorské práce zámecké kaple na 5.060.000 Kč. Pochopitelně tyto částky přesahující dohromady 7 mil. korun několikanásobně převyšují naše finanční možnosti. Na opravu střechy jsme tedy požádali o finanční dotaci Ministerstvo kultury a získali jsme, v rámci tzv. Havarijního programu, maximum – 400.000 Kč. Moravskoslezský kraj nám z programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí přispěje částkou 500.000 Kč. A ta nejlepší zpráva nakonec. Díky individuální dotaci, o kterou jsme požádali také Moravskoslezský kraj, jsme získali na opravu fresky částku 2.310.000 Kč a jedná se o jednu z nejvyšších individuálních finančních dotací, kterou Moravskoslezský kraj v letošním roce udělil. Chtěla bych upřímně poděkovat všem, kteří se různou měrou na tomto úspěchu podíleli,a to především všem členům Výboru pro kulturu a památky MSK, panu Mgr. Lukáši Curylovi, paní starostce Mgr. Monice Brzeskové a zastupiteli Martinu Schwarzovi. S opravou střechy začneme v nejbližších týdnech a koncem letošního roku zahájíme práce i na stropní fresce.


Vytvořeno: 19. 6. 2018
Poslední aktualizace: 20. 7. 2018 08:56