Obsah

Prodej pozemků v lokalitě „BÖHMOVA“

Zastupitelstvo města Kravaře na  svém 22. zasedání, které se konalo dne 21. 02. 2018 schválilo prodej 15 nově vzniklých pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě „Böhmova“.
Způsob prodeje: veřejná, dobrovolná dražba
Základní cena pozemků: 1.050,- Kč za jeden m2 pozemku
Prohlídka pozemků: 15.5.2018 v 16:30 hod.  a  29.5.2018 v 16:30 hod.

Termín veřejné, dobrovolné dražby: 5. 6.; 6. 6.; 7. 6. 2018
15 dražebních vyhlášek (vždy na konkrétní pozemek, s konkrétním datem a časem konání dražby a základní vyvolávací cenou) je v současné době zveřejněno po dobu 30 dnů před konáním dražby na Úřední desce MěÚ Kravaře.

UPOZORNĚNÍ: Před zahájením prací na projektové dokumentaci ke stavbě RD, je vždy třeba nahlédnout na MěÚ Kravaře odboru místního hospodářství a IV na „Územní studii“ lokality „Böhmova“, a s ní související regulativy (např. dodržení stavební čáry, dodržení vzdálenosti od pozemkových hranic, max. výška RD) !!!! V přílohách je k dispozici souhrn základních Závazných pravidel v této lokalitě + grafická příloha.

 

Přílohy: