Otevírání turistické sezóny

Představení

Město Kravaře leží v údolní nivě řeky Opavy, v nadmořské výšce 237 m n. m. Je vzdáleno 13 km jižně od polských hranic a 9 km východně od města Opavy. Historická oblast Horního Slezska, ve které se Kravaře nacházejí, se nazývá Hlučínsko. Toto území se specifickou minulostí, které zahrnuje téměř 30 obcí, si uchovává charakteristické nářečí, kroje i zvyky.

Nejhledanější

 

 

 tlačítko centrum společných služeb
tlačítko Kompostery
tlačítko Forenzní značení kol-termíny
tlačítko kotlíkové dotace
tlačítko zámek
tlačítko městský úřad
tlačítko úřední deska
tlačítko odpady 2014 + informace
tlačítko hlášení místního rozhlasu
tlačítko odkazu na granty a účelové dotace
Tlačítko formuláře

Základní informace

Městský úřad Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře

Tel.: 553 777 911
Fax: 553 777 922
E-mail: posta@kravare.cz
WWW: www.kravare.cz
ID datové schránky: iv5bfnz

QR KOD

Logo - www.Mapy.cz

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí: 8:00 - 17:00 hodin
Středa: 8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: 7:00 - 15:00 hodin
Pátek: 7:00 - 12:00 hodin

Bankovní spojení: 1846631329/0800

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení ČNB pro příjem dotace: 94-3214821/0710

Turistické informační centrum Logo - facebook - odkaz na facebook
Kontakt: Náměstí 43, Kravaře
Tel.,Fax: 553 777 955
WWW: infocentrum.kravare.cz
E-mail: infocentrum@kravare.cz

Odkazy

 
na městském úřadě v Kravařích přijímáme platební karty
online rezervace na úřad
problem report - nahlášení problému
eveza - profil zadavatele
tlačítko s odkazem na Portály správců inženýrských sítí
jednotné kontaktní místo

Nabídky práce

 


BULY ARÉNA AQUAPARK KRAVAŘE BULY ARÉNA | Ledová plocha Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Barokní zámek Kravaře BULY ARÉNA | Hotelový a sportovní komplex Barokní zámek Kravaře | Zámecký park SILESIA GOLF RESORT KRAVAŘE BULY ARÉNA | Minigolf SILESIA GOLF RESORT KRAVAŘE BULY ARÉNA | Hotelový a sportovní komplex Zámecký park Barokní zámek Kravaře BULY ARÉNA AQUAPARK KRAVAŘE BULY ARÉNA | Hotelový a sportovní komplex

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané v pátek 20. října a sobotu 21. října 2017

Město Kravaře » Novinky z Kravař » Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané v pátek 20. října a sobotu 21. října 2017

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané v pátek 20. října a sobotu 21. října 2017

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. Vydávání vyhotovených voličských průkazů bude možné ze zákona nejdříve od čtvrtku 5. 10. 2017.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu, a to:
  • osobně u městského úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 16:00 hod. středy 18 10. 2017 nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, tj. do 16:00 hod. pátku 13. 10. 2017; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek)
  • nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Městský úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Právo hlasovat na voličský průkaz může při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech voleb volič uplatnit v kterémkoliv volebním okrsku.
VOLBY V ZAHRANIČÍ
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (http://www.mvcr.cz/volby.aspx). Státní volební komise na svém 141. jednání dne 5. května 2017 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, Středočeský kraj krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí.

VOLBY V NEMOCNICI NEBO OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ

Pokud se volič ve dnech voleb bude nacházet v nemocnici, nebo podobném zdravotnickém či sociálním zařízení, má možnost nechat se zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného příslušným úřadem (správce příslušného zařízení musí údaje voličů předat úřadu do 13. 10. 2017 do 14:00 hod.) V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dnech voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější řešení – vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky. V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz a ve dnech voleb nakonec bude v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Tyto požadavky můžete ohlašovat osobně nebo telefonicky na telefonních číslech: 553 777 931 – p. Maléřová, 553 777 933 – Ing. Kapinosová, 553 777 935 – Mgr. Stanjurová.

Veškeré informace k volbám jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva vnitra: www.mvcr.cz – odkaz informační servis – volby.

Bc. Karel Raška, vedoucí Odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad, tel. 553 777 930.


Ke stažení:


Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ve městě Kravaře