Otevírání turistické sezóny

Představení

Město Kravaře leží v údolní nivě řeky Opavy, v nadmořské výšce 237 m n. m. Je vzdáleno 13 km jižně od polských hranic a 9 km východně od města Opavy. Historická oblast Horního Slezska, ve které se Kravaře nacházejí, se nazývá Hlučínsko. Toto území se specifickou minulostí, které zahrnuje téměř 30 obcí, si uchovává charakteristické nářečí, kroje i zvyky.

Nejhledanější

 

 

 tlačítko centrum společných služeb
tlačítko Kompostery
tlačítko Forenzní značení kol-termíny
tlačítko kotlíkové dotace
tlačítko zámek
tlačítko městský úřad
tlačítko úřední deska
tlačítko odpady 2014 + informace
tlačítko hlášení místního rozhlasu
tlačítko odkazu na granty a účelové dotace
Tlačítko formuláře

Základní informace

Městský úřad Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře

Tel.: 553 777 911
Fax: 553 777 922
E-mail: posta@kravare.cz
WWW: www.kravare.cz
ID datové schránky: iv5bfnz

QR KOD

Logo - www.Mapy.cz

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí: 8:00 - 17:00 hodin
Středa: 8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: 7:00 - 15:00 hodin
Pátek: 7:00 - 12:00 hodin

Bankovní spojení: 1846631329/0800

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení ČNB pro příjem dotace: 94-3214821/0710

Turistické informační centrum Logo - facebook - odkaz na facebook
Kontakt: Náměstí 43, Kravaře
Tel.,Fax: 553 777 955
WWW: infocentrum.kravare.cz
E-mail: infocentrum@kravare.cz

Odkazy

 
na městském úřadě v Kravařích přijímáme platební karty
online rezervace na úřad
problem report - nahlášení problému
eveza - profil zadavatele
tlačítko s odkazem na Portály správců inženýrských sítí
jednotné kontaktní místo

Nabídky práce

 


Barokní zámek Kravaře | Zámecký park Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 SILESIA GOLF RESORT KRAVAŘE BULY ARÉNA | Hotelový a sportovní komplex BULY ARÉNA AQUAPARK KRAVAŘE BULY ARÉNA | Minigolf Barokní zámek Kravaře Barokní zámek Kravaře BULY ARÉNA AQUAPARK KRAVAŘE BULY ARÉNA | Hotelový a sportovní komplex Zámecký park SILESIA GOLF RESORT KRAVAŘE BULY ARÉNA | Hotelový a sportovní komplex BULY ARÉNA | Ledová plocha

Volba prezidenta republiky v roce 2018

Město Kravaře » Novinky z Kravař » Volba prezidenta republiky v roce 2018

II. kolo volby prezidenta se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 a sobotu 27. ledna 2018

Volba prezidenta republiky v roce 2018

Termín volby prezidenta republiky byl předsedou senátu vyhlášen na pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018; případné II. kolo volby prezidenta se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 a sobotu 27. ledna 2018.
 
VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Ode dne vyhlášení voleb, tj. od 28. srpna 2017 může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtku 28. 12. 2017.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu, a to:
  • OSOBNĚ u obecního úřadu (podle místa trvalého pobytu) do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 16:00 hod. středy 10. 1. 2018 pro I. kolo, nebo do 16:00 hod. středy 24. 1. 2018 pro případné II. kolo volby) nebo
  • PODÁNÍM doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, tj. do 16:00 hod. pátku 5. 1. 2018 pro I. kolo, nebo do 16:00 hod. pátku 19. 1. 2018 pro případné II. kolo volby; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Právo hlasovat na voličský průkaz může při volbě prezidenta republiky ve dnech voleb volič uplatnit v kterémkoliv volebním okrsku.
 
VOLBY V ZAHRANIČÍ:
Při volbě prezidenta republiky je možno hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra.
V případě, že je volič zaspán ve zvláštním seznamu na zastupitelském úřadě v zahraničí, kde se již nezdržuje a chce volit v místě trvalého pobytu v ĆR, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí z tohoto seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

VOLBY V NEMOCNICI NEBO OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ:
Pokud se volič ve dnech voleb bude nacházet v nemocnici, nebo podobném zdravotnickém či sociálním zařízení, má možnost nechat se zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného příslušným úřadem (správce příslušného zařízení musí údaje voličů předat úřadu do 8. 1. 2018 do 14:00 hod.)

V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dnech voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější řešení  - vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky. V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz a ve dnech voleb nakonec bude   v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.  Tyto požadavky můžete ohlašovat osobně nebo telefonicky na telefonních číslech: 553 777 931 – p. Maléřová, 553 777 933 – Ing. Kapinosová, 553 777 935 – Mgr. Stanjurová.


Veškeré informace k volbám jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva vnitra: www.mvcr.cz – odkaz: informační servis/volby, http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx

Bc. Karel Raška, vedoucí Odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad, tel. 553 777 930.


Telefonní seznam volebních místností
obec s pověřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo
Kravaře Bolatice 1 Obecní úřad Hlučínská 3/95 553654998
Kravaře Bolatice 2 Hasičská zbrojnice Souběžná 94/5 553654437
Kravaře Bolatice-Borová 3 Hlavní 45 773253889
Kravaře Chuchelná   Obecní úřad K. M. Lichnovského 10 723666545
Kravaře Kobeřice 1 Jídelna ZŠ Školní 568 721015886
Kravaře Kobeřice 2 Obecní úřad Slezská 195/53 553777208
Kravaře Rohov   Obecní úřad Hlavní 180 724248620
Kravaře Strahovice   Obecní úřad Strahovice 190 737548756
Kravaře Sudice   Obecní úřad nám. P.A.Jureczky čp. 13 728943819
Kravaře Štěpánkovice 1 Obecní úřad-mezipatro Slezská 520/13 553675460
Kravaře Štěpánkovice 2 Obecní úřad-mezipatro Slezská 520/13 553675460
Kravaře Třebom   Obecní úřad Třebom 3 553761042
Kravaře Kravaře 1 ZUŠ Dvořisko Ivana Kubince 8/5, Dvořisko 739456722
Kravaře Kravaře 2 CVČ Kravaře Náměstí 418/20 731650394
Kravaře Kravaře 3 ZŠ Kravaře Komenského 658/14, Kravaře 775890692
Kravaře Kravaře 4 Hasičská zbrojnice Štěpánkovická 923/21 734853238
Kravaře Kravaře 5 ZŠ Kouty Bolatická 97/9 734573617


Výsledky hlasování za město Kravaře


Ke stažení