Janáčkův máj

Představení

Město Kravaře leží v údolní nivě řeky Opavy, v nadmořské výšce 237 m n. m. Je vzdáleno 13 km jižně od polských hranic a 9 km východně od města Opavy. Historická oblast Horního Slezska, ve které se Kravaře nacházejí, se nazývá Hlučínsko. Toto území se specifickou minulostí, které zahrnuje téměř 30 obcí, si uchovává charakteristické nářečí, kroje i zvyky.

Nejhledanější

 

 

 tlačítko centrum společných služeb
tlačítko Kompostery
tlačítko Forenzní značení kol-termíny
tlačítko kotlíkové dotace
tlačítko zámek
tlačítko městský úřad
tlačítko úřední deska
tlačítko odpady 2014 + informace
tlačítko hlášení místního rozhlasu
tlačítko odkazu na granty a účelové dotace
Tlačítko formuláře

Základní informace

Městský úřad Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře

Tel.: 553 777 911
Fax: 553 777 922
E-mail: posta@kravare.cz
WWW: www.kravare.cz
ID datové schránky: iv5bfnz

QR KOD

Logo - www.Mapy.cz

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí: 8:00 - 17:00 hodin
Středa: 8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: 7:00 - 15:00 hodin
Pátek: 7:00 - 12:00 hodin

Bankovní spojení: 1846631329/0800

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení ČNB pro příjem dotace: 94-3214821/0710

Turistické informační centrum Logo - facebook - odkaz na facebook
Kontakt: Náměstí 43, Kravaře
Tel.,Fax: 553 777 955
WWW: infocentrum.kravare.cz
E-mail: infocentrum@kravare.cz

Odkazy

 
na městském úřadě v Kravařích přijímáme platební karty
online rezervace na úřad
problem report - nahlášení problému
eveza - profil zadavatele
tlačítko s odkazem na Portály správců inženýrských sítí
jednotné kontaktní místo

Nabídky práce

 


BULY ARÉNA | Hotelový a sportovní komplex Barokní zámek Kravaře Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 SILESIA GOLF RESORT KRAVAŘE BULY ARÉNA | Ledová plocha Barokní zámek Kravaře | Zámecký park Zámecký park BULY ARÉNA | Hotelový a sportovní komplex BULY ARÉNA AQUAPARK KRAVAŘE BULY ARÉNA | Hotelový a sportovní komplex SILESIA GOLF RESORT KRAVAŘE Barokní zámek Kravaře BULY ARÉNA | Minigolf BULY ARÉNA AQUAPARK KRAVAŘE

Zápis dětí do Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace

Město Kravaře » Novinky z Kravař » Zápis dětí do Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace

Ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace oznamuje, na základě zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.
že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018
proběhne ve čtvrtek 4. 5. 2017 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin.

Ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace oznamuje, na základě zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb., že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 proběhne ve čtvrtek 4. 5. 2017 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin.

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb. je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34, odst.1).

Dle novely školského zákona jsou obecně závaznou vyhláškou města Kravaře č.4/2016 stanoveny školské obvody spádových mateřských škol dle trvalého pobytu dítěte.

Přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové MŠ, se pro školní rok 2017/18 vztahuje na děti, které dosáhnou věk nejméně 4 roky k 31.8.2017, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34, odst.3).

U žádosti dítěte se zdravotním postižením předloží rodiče u zápisu dítěte písemné vyjádření praktického lékaře nebo školského poradenského zařízení.
K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí, evidenční list potvrzený pediatrem.

Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list pro potvrzení lékařem dítěte si můžete vyzvednout v týdnu od 18. 4. 2017 v MŠ, nebo si je stáhnout z internetových stránek MŠ - www.mskravare.cz.


Na Vaše děti se těší kolektiv pracovnic mateřské školy!