Otevírání turistické sezóny

Rubriky


Pohled na Město Kravaře Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43

Kontakty

Město Kravaře » Občan » Městský úřad » Kontakty

Kontakty MěÚ Kravaře

Spojovatelka
jméno funkce, zařazení
telefon
HALFAROVÁ Marie podatelna, úsek podatelny
553 777 911

Představitelé města
jméno funkce telefon
BRZESKOVÁ Monika, Mgr. starostka města 553 777 910
MUCZKA Petr, Ing. místostarosta města - uvolněný 553 777 909
HAHN Andreas, Ing. místostarosta města - uvolněný 553 777 960

Kancelář úřadu
jméno funkce telefon
MICHALISKOVA Roxana sekretariát starostky 553 777 953
VIKTORINOVÁ Alena sekretariát starostky 553 777 907
SEIBERT Vilibald úsek infocentra a propagace města Kravaře 553 777 955
BENDOVÁ Helena úsek personální, vzdělávání a vyplácení mezd 553 777 905
KOZELKOVÁ Krista úsek personální, vzdělávání a vyplácení mezd 553 777 903
HLAVÁČ Michal úsek speciálních činností 553 777 948
HALFAROVÁ Marie úsek podatelny 553 777 911
HRABOVSKÝ Lukáš Mgr. et Mgr. právník 553 777 929
MRKVOVÁ Martina Bc. referent správy dotací 553 777 947

Oddělení informatiky
Jméno funkce, zařazení telefon
HAHN Marcel, Ing. vedoucí oddělení 553 777 950
ČEKALA Jan
správce ICT 553 777 951
STAŇO Mojmír, Mgr. správce ICT, školitel
553 777 949

Odbor financí
Jméno funkce, zařazení telefon
BAĎURA Lukáš, Bc. Vedoucí odboru financí 553 777 901
SVAČINOVÁ Jana, Ing. úsek pokladny 553 777 904
KUDLÍKOVÁ Klára, Ing. úsek školství a financování škol 553 777 906
BUREČKOVÁ Barbora, Bc. úsek pokladny 553 777 939
VILÁŠKOVÁ Alena úsek účetnictví, úsek daní a poplatků 553 777 940

Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
Jméno funkce, zařazení telefon
KOCIÁN Walter, Ing. vedoucí odboru 553 777 941
KOPPERBERG Karel řidič, úsek dopravy 553 777 942
WESTOVÁ Jana úsek odpadového hospodářství, služeb bytového hosp. a inventarizace majetku města Kravaře 553 777 938
PETERKOVÁ Regina úsek odpadového hospodářství, služeb bytového hosp. a inventarizace majetku města Kravaře 553 777 945
BEŇOVIČ Daniel, Ing. úsek investiční výstavby 553 777 954
VEHOVSKÁ Lucie, Bc. úsek správy nemovitého majetku 553 777 952
MORAVEC Petr vedoucí oddělení komun. služeb a správy ČOV 553 777 943
WAWRZINEK Daniel úsek veřejných zakázek, dohledu nad správou majetku ve vlastnictví města 553 777 944

Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
Jméno funkce, zařazení telefon
RAŠKA Karel, Bc. vedoucí odboru 553 777 930
MALÉŘOVÁ Pavla Czech POINT, úsek matriky a pohřebnictví 553 777 931
KUDĚLA Jan, Bc. úsek přestupků, petice, stížnosti, ztráty a nálezy 553 777 932
KAPINOSOVÁ Hana, Ing. Czech POINT, úsek občanských průkazů, úsek evidence obyvatel a volby 553 777 933
STANJUROVÁ Silvie, Mgr. Czech POINT, úsek občanských průkazů a cestovních dokladů 553 777 935
DOMINIKOVÁ Iveta Czech POINT, oddělení obecní živnostenský úřad 553 777 580
SMOLKOVÁ Michaela, Ing. oddělení obecní živnostenský úřad 553 777 581

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
Jméno funkce, zařazení telefon
HOLESCHOVÁ Jitka vedoucí odboru 553 777 913
BŘEZÍKOVÁ Krista, Ing. úsek územního plánování 553 777 916
LASÁKOVÁ Šárka úsek výstavby 553 777 917
VIKTORINOVÁ Silvie úsek výstavby 553 777 937
RÝMLOVÁ Pavla úsek výstavby 553 777 915
WRANOVÁ Hana, Ing. úsek životního prostředí 553 777 921
PAPEŽOVÁ Jarmila úsek životního prostředí 553 777 919
NOVÁKOVÁ Pavla, Ing. úsek životního prostředí 553 777 920

Odbor sociálních věcí
Jméno funkce, zařazení telefon
ULIČKOVÁ Irena, Mgr. vedoucí odboru 553 777 927
RIPKOVÁ Tereza, Bc. úsek péče o občany 553 777 924
PROKEŠOVÁ Renáta, Bc. úsek sociálně-právní ochrany dětí 553 777 925
ŠUPÍKOVÁ Lucie, Mgr. úsek sociálně-právní ochrany dětí 553 777 923
ŘEHÁČKOVÁ Martina, Bc. úsek sociálně-právní ochrany dětí 553 777 936
HUBÁČKOVÁ Jana, Mgr. úsek sociálně-právní ochrany dětí 553 777 928

Oddělení kultury
Jméno funkce, zařazení telefon
ŠEVČÍKOVÁ Monika vedoucí oddělení 553 777 970
ŠTĚDROŇOVÁ Kateřina, DiS. referent oddělení kultury, úsek kultury 553 777 971
KERLINOVÁ Lenka referent oddělení kultury, redaktor besedníku 553 777 973
HANZLÍKOVÁ Eva knihovnice, úsek knihovny 553 777 975

Odbor dopravy
Jméno funkce, zařazení telefon
LASÁK Ivo, Ing. vedoucí odboru, zkušební komisař
553 777 570
BARVÍK Richard řidičské průkazy, úsek registru motorových vozidel a řidičských oprávnění 553 777 573
VINKLÁREK Petr zkušební komisař, úsek speciálního stavebního úřadu a silničního hospodářství a silniční dopravy 553 777 574
NÁVRAT Lukáš, Bc.
úsek speciálního stavebního úřadu a silničního hospodářství a silniční dopravy
553 777 575
SMOLKA David úsek dopravních přestupků
553 777 577
PIŠKULOVÁ Monika, Bc. evidence vozidel, dovozy, přestavby, parkovací průkazy, úsek registru motorových vozidel a řidičských oprávnění 553 777 572
RIPKA Zbyněk evidence vozidel, dovozy, přestavby, parkovací průkazy, úsek registru motorových vozidel a řidičských oprávnění 553 777 571

Městská policie
Jméno funkce, zařazení telefon
POSPIECH Libor, Bc. vedoucí městské policie 553 777 900
605 221 044
ADAMČÍK Josef strážník městské policie
DEHNER Martin strážník městské policie
JOCHIM Radek strážník městské policie