Otevírání turistické sezóny

Rubriky


Pohled na Město Kravaře Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43

Oddělení informatiky

Město Kravaře » Občan » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení informatiky

Oddělení informatiky

Oddělení informatiky
Jméno funkce, zařazení telefon
HAHN Marcel, Ing. vedoucí oddělení 553 777 950
ČEKALA Jan
správce ICT 553 777 951
STAŇO Mojmír, Mgr. správce ICT, školitel
553 777 949

 • zabezpečuje v rámci stanovených finančních prostředků obnovu a technický rozvoj Informačních a komunikačních technologií (ICT) a zlepšování úrovně pracovního prostředí,
 • zpracovává návrhy na pořízení jednotného a navzájem kompatibilního technického i programového vybavení,
 • zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli ICT,
 • provádí instalaci nové ICT a příslušenství,
 • provádí servis a opravy ICT včetně příslušenství pro MěÚ Kravaře,
 • zajišťuje funkčnost počítačové sítě v budovách městského úřadu a připojování uživatelů do této sítě, provádí správu, optimalizaci a konfiguraci systémů centrálních počítačů a jejich hardwarových prostředků, zálohování a obnovu dat na těchto systémech, správu uživatelských účtů, konfiguraci PC pro připojení do sítě Internet a elektronickou poštu,
 • monitoruje provoz a využívání ICT (zejména provoz počítačové sítě,využívání Internetu, elektronické pošty, mobilní komunikace, aj.),
 • zajišťuje tvorbu a aktualizaci internetových stránek města,
 • provádí poradenskou a školící činnost pro zaměstnance městského úřadu v oblasti ICT,
 • podílí se na tvorbě svého rozpočtu a svého ORJ,
 • provádí činnosti v ICT podle dalších požadavků starostky, místostarostů a tajemníka.
 • provádí instalaci, servis a opravy ICT městské policie,