Janáčkův máj

Rubriky


Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Pohled na Město Kravaře Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43

Pravidla pro podávání žádosti o přidělení účelové dotace

Město Kravaře » Občan » Městský úřad » Pravidla pro podávání žádosti o přidělení účelové dotace

Oznámení žadatelům o přidělení individuální dotace z rozpočtu města Kravaře pro rok 2018

Žadatelé o přidělení účelové dotace z rozpočtu města Kravaře mohou své žádosti doručit na podatelnu MěÚ Kravaře.

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře - Žádost pro rok 2018

Soupis dokladů pro vyúčtování individuální dotace z rozpočtu Města Kravaře dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Poskytnuté individuální dotace za 1 pololetí 2017