Volby do poslanecké sněmovny

Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Pohled na Město Kravaře Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43

Pravidla pro podávání žádosti o přidělení účelové dotace

Město Kravaře » Občan » Městský úřad » Pravidla pro podávání žádosti o přidělení účelové dotace

Oznámení žadatelům o přidělení individuální dotace z rozpočtu města Kravaře pro rok 2017

Žadatelé o přidělení účelové dotace z rozpočtu města Kravaře mohou své žádosti doručit na podatelnu MěÚ Kravaře.

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře - Žádost pro rok 2017

Poskytnuté individuální dotace za 1 pololetí 2017