Otevírání turistické sezóny

Rubriky


Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Pohled na Město Kravaře

Směrnice a provozní řády

Město Kravaře » Občan » Městský úřad » Směrnice a provozní řády

Směrnice a provozní řády

Ke stažení ve formátu PDF (Adobe Reader)Adobe ReaderPlatnost od
Soubor
Směrnice č. 54 Pravidla pro podávání žádosti o přidělení účelové dotace 1.1.2014 Směrnice+čestné prohlášení

Příloha č.1:
Žádost o přidělení


Příloha č.2:
Ekonomické shrnutí projektu
Směrnice č. 49 Podmínky pro poskytnutí příspěvku na zakoupení medares locatoru 20.6.2013 PDF
Směrnice č. 40 Stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene
1.4.2013 PDF
Směrnice č. 41 Pravidla pro vyřizování petic a stížností
21.3.2013 PDF
Směrnice č. 42 Podmínky přihlašování na zájezd kravařských důchodců 8.4.2015 PDF
Provozní řád internetových stanic Městského úřadu Kravaře 14.3.2013 PDF
Provozní řád internetových stanic Městské knihovny Kravaře
7.3.2013 PDF