Otevírání turistické sezóny

Rubriky


Pohled na Město Kravaře Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43

Plán odpadového hospodářství Město Kravaře

Město Kravaře » Občan » Odpady » Plán odpadového hospodářství Město Kravaře

Plán odpadového hospodářství (dále jen „POH“) města byl zpracováván v souladu s § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“ - novela zákona o odpadech č. 223/2015 Sb.).


Plán odpadového hospodářství Město Kravaře - Období 2017 - 2022