Volby do poslanecké sněmovny

Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Pohled na Město Kravaře Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Město Kravaře » Občan » Odpady » Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

  • sběr je zajištěn jarní a podzimní mobilní sběrnou
  • sběr je určen pouze pro fyzické osoby s trvalým pobytem v našem městě, není určen pro firmy a podnikající osoby

Jaký odpad lze do mobilního sběru odevzdat?

  • objemný odpad: nábytek – pokud možno co nejvíce rozebrat, dřevotřískové desky, matrace, linolea, koberce, kočárky ......
  • nebezpečný odpad: činidla, kyseliny, rozpouštědla, pesticidy, jedy, oleje, baterie, akumulátory, dehet, fotochemikálie, nemrznoucí kapaliny, obaly od barev a jejich zbytky, obaly od sprejů apod...
  • kovy
  • plasty – velké kusy, které nelze odevzdat do žlutých pytlů na plast, plastový nábytek, kanystry, novodurové trubky, roury
  • výbojky a zářivky
  • elektroodpad: ledničky, televize, myčky, vysavače, počítače, vrtačky, elektrické nářadí, různé přehrávače, rádia atd....
  • papírové a lepenkové obaly, které se nevejdou do modrých pytlů na papír

Mobilní sběrna velkoobjemových a nebezpečných odpadů 2017

Kravaře – Mezivodky 8. dubna 2017 7:30 – 12:30 hod
Kouty – parkoviště Armatury Group
(za železničním přejezdem ul. Bolatická)
6. května 2017 7:30 – 12:30 hod
Kravaře – Mezivodky 10. června 2017 7:30 – 12:30 hod
Kouty – parkoviště Armatury Group
(za železničním přejezdem ul. Bolatická)
9. září 2017 7:30 – 12:30 hod
Kravaře – Mezivodky 7. října 2017 7:30 – 12:30 hod
Kouty – parkoviště Armatury Group
(za železničním přejezdem ul. Bolatická)
11. listopadu 2017 7:30 – 12:30 hod