Otevírání turistické sezóny

Rubriky


Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Pohled na Město Kravaře Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43

Velkoobjemový bioodpad

Město Kravaře » Občan » Odpady » Velkoobjemový bioodpad

Občané mají možnost zlikvidovat nárazové větší množství bioodpadu, jedná se o prořezy křovin a stromů vhodných ke štěpkování. Tento bioodpad je možno předat do velkoobjemových kontejnerů sběrného dvora v areálu Tyršovy ulice č. 5 v rámci provozní doby:


Mimo stanovené termíny je předání bioodpadu možné pouze po telefonické domluvě, a to v pracovních dnech od 7:00-14:00 hod na tel. 603 485 816. Na vyžádání je při větším množství výše uvedeného bioodpadu možno štěpkovat přímo na místě. Bližší informace také na telefonu 603 485 816.


Ceník poskytovaných služeb
Přistavení kontejnerů (POUZE NA TRÁVU!):
4 m3 kontejner - 1500 Kč (cena zahrnuje přistavení kontejneru, kilometrovné do 40-ti km, odvoz, likvidaci trávy).
Za každý další den účtujeme za pronájem kontejneru - 50 Kč / den

Přistavení kontejnerů na hmotu ke štěpkování
4 m3
kontejner - 16 Kč / km