srpen ve znamení odpustů

Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Pohled na Město Kravaře Pohled na Město Kravaře

Portaly správců inženýrských sítí

Město Kravaře » Občan » Portaly správců inženýrských sítí

Seznam katastrálních území a správců infrastruktury v působnosti: Stavební úřad Kravaře

Správce sítí Odkaz
ČD - Telematika a.s. http://vyjadreni.cdt.cz/
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) - dříve sítě O2 Czech Republic a.s. https://www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti
České Radiokomunikace a.s. https://www.cra.cz/vyjadreni-o-existenci-siti
ČEZ Distribuce, a. s. https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/
GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dříve RWE) https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vydani-stanoviska/identifikacni-udaje/ 
Město Kravaře http://www.kravare.cz/obcan/mestsky-urad/elektronicka-podatelna/
MO - Sekce ekonomická a majetková - Oddělení ochrany územních zájmů http://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/kontakty/uzemni-zajmy/ochrana-uzemnich-zajmu-111292/
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. http://vyjadreni.smvak.cz/
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/existence-siti.html
T-Mobile Czech Republic a.s. https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/
Vodafone Czech Republic a.s. https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/

Platné k 2.1.2017