Janáčkův máj

Rubriky


Pohled na Město Kravaře Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43

Portaly správců inženýrských sítí

Město Kravaře » Občan » Portaly správců inženýrských sítí

Seznam katastrálních území a správců infrastruktury v působnosti: Stavební úřad Kravaře

Správce sítí Odkaz
ČD - Telematika a.s. http://vyjadreni.cdt.cz/
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) - dříve sítě O2 Czech Republic a.s. https://www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti
České Radiokomunikace a.s. https://www.cra.cz/vyjadreni-o-existenci-siti
ČEZ Distribuce, a. s. https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/
GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dříve RWE) https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vydani-stanoviska/identifikacni-udaje/ 
Město Kravaře http://www.kravare.cz/obcan/mestsky-urad/elektronicka-podatelna/
MO - Sekce ekonomická a majetková - Oddělení ochrany územních zájmů http://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/kontakty/uzemni-zajmy/ochrana-uzemnich-zajmu-111292/
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. http://vyjadreni.smvak.cz/
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/existence-siti.html
T-Mobile Czech Republic a.s. https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/
Vodafone Czech Republic a.s. https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/

Platné k 2.1.2017