Otevírání turistické sezóny

Rubriky


Pohled na Město Kravaře Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43

Aktuality ÚP

Město Kravaře » Občan » Územní plánování » Aktuality ÚP

Rubrika Aktuality ÚP obsahuje 1 článek.

Veřejná vyhláška č. B 206/2012 - Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce "Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 (po aktualizaci 2009-2020)"

Publikováno: 23. 5. 2012 - Aktuality ÚP - Trvalý odkaz

STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce "Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016" (po aktualizaci 2009 - 2020)"

[Pokračování článku]