Otevírání turistické sezóny

Rubriky


Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Pohled na Město Kravaře

ÚP-ORP Kravaře

Město Kravaře » Občan » Územní plánování » ÚP-ORP Kravaře

PŘEHLED ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCÍ ORP KRAVAŘE

Městský úřad Kravaře, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odstavce 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), zveřejňuje podle § 165 odstavce 2 stavebního zákona údaje o vydaných územních plánech a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet.

BOLATICE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Bolatice je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Bolatice, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice
- na Městském úřadě v Kravařích, oddělení výstavby a územního plánování, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Bolatice byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec

Typ ÚPD

Projektant

Vydáno

Účinnost

Bolatice

územní plán

Atelier Archplan, Ostrava s.r.o.

21.9.2015

1.10.2015

 

 

 

 

 

CHUCHELNÁ

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Chuchelná je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Chuchelná, Mírová 23, 747 24 Chuchelná

- na stavebním úřadě Obecního úřadu Bolatice, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice

- na Městském úřadě v Kravařích, oddělení výstavby a územního plánování, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Chuchelná byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec

Typ ÚPD

Projektant

Vydáno

Účinnost

Chuchelná

územní plán

Atelier Archplan, Ostrava s.r.o.
Ing.arch. Zemanová

25.9.2013

11.10.2013

 

 

 

 

 

KOBEŘICE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Kobeřice je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Kobeřice, Slezská 53, 747 27 Kobeřice
- na Městském úřadě v Kravařích, oddělení výstavby a územního plánování, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Kobeřice byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec

Typ ÚPD

Projektant

Vydáno

Účinnost

Kobeřice

územní plán

Ing.arch. Haluza
Ing.arch. Kozelská - Bencúrová

9.12.2013

26.12.2013

 

 

 

 

 

KRAVAŘE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Kravaře je možno nahlížet:
- na Městském úřadě v Kravařích, oddělení výstavby a územního plánování, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Kravaře byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec

Typ ÚPD

Projektant

Vydáno

Účinnost

Kravaře

územní plán

Atelier Archplan, Ostrava
Ing.arch. Zemanová

26.11.2012

18.12.2012

 

 

 

 

 

ROHOV

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Rohov je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Rohov, Hlavní 180, 747 25 Rohov

- na stavebním úřadě Obecního úřadu Kobeřice, Slezská 53, 747 27 Kobeřice

- na Městském úřadě v Kravařích, oddělení výstavby a územního plánování, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Rohov byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec

Typ ÚPD

Projektant

Vydáno

Účinnost

Rohov

územní plán

Ing.arch. Haluza
Ing.arch. Kozelská - Bencúrová

4.12.2013

20.12.2013

 

 

 

 

 

STRAHOVICE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Strahovice je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Strahovice,Strahovice 190, 747 24 Strahovice

- na stavebním úřadě Obecního úřadu Bolatice, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice

- na Městském úřadě v Kravařích, oddělení výstavby a územního plánování, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Strahovice byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec

Typ ÚPD

Projektant

Vydáno

Účinnost

Strahovice

územní plán

Ing.arch. Haluza
Ing.arch. Kozelská - Bencúrová

28.4.1997

29.4.1997

změna č.1 - úplné znění

Ing.arch. Haluza
Ing.arch. Kozelská - Bencúrová

24.10.2001

9.11.2001

změna č.2

Ing.arch. Haluza
Ing.arch. Kozelská - Bencúrová

19.10.2004

04.11.2004

 

 

 

 

 

SUDICE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Sudice je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Sudice, Nám. P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Sudice

- na stavebním úřadě Obecního úřadu Kobeřice, Slezská 53, 747 27 Kobeřice

- na Městském úřadě v Kravařích, oddělení výstavby a územního plánování, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Sudice byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec

Typ ÚPD

Projektant

Vydáno

Účinnost

Sudice

územní plán

Ing.arch. Malchárková

13.4.2015

28.4.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTĚPÁNKOVICE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Stěpánkovice je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Štěpánkovice, Slezská 13, 747 28 Štěpánkovice
- na Městském úřadě v Kravařích, oddělení výstavby a územního plánování, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Štěpánkovice byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec

Typ ÚPD

Projektant

Vydáno

Účinnost

Štěpánkovice

územní plán

Ing.arch. Malchárková

17.12.2014

3.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

         

TŘEBOM

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Třebom je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Třebom, Třebom 3, 747 25 Třebom

- na stavebním úřadě Obecního úřadu Kobeřice, Slezská 53, 747 27 Kobeřice

- na Městském úřadě v Kravařích, oddělení výstavby a územního plánování, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Třebom byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec

Typ ÚPD

Projektant

Vydáno

Účinnost

Třebom

územní plán

Ing. arch. Helga Kozelská - Bencúrová

30.8.2017

20.9.2017