Otevírání turistické sezóny

Rubriky


Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Pohled na Město Kravaře

Územní plán Kravaře

Město Kravaře » Občan » Územní plánování » Územní plán Kravaře

Projekt „ÚZEMNÍ PLÁN KRAVAŘ" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj


Územní plán Kravaře – právní stav po změně č. 1

ÚP Kravaře_práv.stav po zm.č.1

I.b Hlavní výkres-urbanistická koncepce

I.b Hlavní výkres-urbanistická koncepce-legenda

 

Územní plán Kravaře

Kravaře ÚP-I.TEXT_2012-12


Kravaře-ÚP_2012-12_výkres I.b_6-2,5-2+legenda

Kravaře-ÚP_2012-12_výkres I.b_6-5,5-5

Kravaře-ÚP_2012-12_výkres I.b_6-4,5-4

Kravaře-ÚP_2012-12_výkres I.b_6-3

Kravaře-ÚP_2012-12_výkres I.b_5-3,4-3

Kravaře-ÚP_2012-12_výkres I.b_4-5,4-6

Kravaře-ÚP_2012-12_výkres I.b_4-4

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Kravaře
Zpráva o uplatňování územního plánu Kravaře za období 11/2012 až 08/2016
Zastupitelstvo města Kravaře schválilo dle ust. § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona na svém 15. zasedání dne 14. 12. 2016  Zprávu o uplatňování územního plánu Kravaře za období 11/2012 až 08/2016.