Janáčkův máj

Výstava komunální techniky Výstava komunální techniky Výstava komunální techniky

Informace o kontrolní činnosti Odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad

Město Kravaře » Podnikatel » Aktuality pro podnikatele » Informace o kontrolní činnosti Odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad

Informace o kontrolní činnosti Odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2016.

Městský úřad Kravaře, Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad v roce 2016 provedl v rámci kontrolní činnosti 9 kontrol v provozovnách podnikatelů umístěných v územním obvodu pověřeného obecního úřadu Kravaře.

Vymezení druhu, předmětu nebo oblasti kontroly:

Živnostenská kontrola byla zaměřena na plnění povinností stanovených živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů při živnostenském podnikání právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Výsledky kontrol:

Mezi nejčastější závady patří

  • nesplnění oznamovací povinnosti podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona, tj. – neoznámení předem živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
  • neúplné označení provozovny podle § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona

V rámci kontrolní činnosti za rok 2016 nedošlo k žádným tak závažným porušením živnostenského zákona, které by vedly k zahájení správního řízení.

 

Zpracovala: Iveta Dominiková

V Kravařích dne 20.04.2017