Obsah

Pravidla pro podávání žádosti o přidělení účelové dotace

Oznámení žadatelům o přidělení individuální dotace z rozpočtu města Kravaře
Žadatelé o přidělení účelové dotace z rozpočtu města Kravaře mohou své žádosti doručit na podatelnu MěÚ Kravaře.

 

Základní pravidla pro podávání žádostí o o individuální dotace z rozpoču města Kravaře k financování sociálních služeb - účinná od 1.1.2019

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Kravaře - Žádost pro rok 2020 - PDF

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Kravaře - Žádost pro rok 2020 - DOC

Žádost o poskytnutí individuální dotace na celoroční provoz spolku z rozpočtu Města Kravaře - Žádost pro rok 2020 - PDF

Žádost o poskytnutí individuální dotace na celoroční provoz spolku z rozpočtu Města Kravaře - Žádost pro rok 2020 - DOC

Soupis dokladů pro vyúčtování individuální dotace z rozpočtu Města Kravaře dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Kravaře pro rok 2020

Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Kravaře pro rok 2020 – odbor sociálních věcí

Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Kravaře pro rok 2019

Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Kravaře pro rok 2019 - odbor sociálních věcí

Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Kravaře pro rok 2018

Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Kravaře pro rok 2018 - odbor sociálních věcí

Poskytnuté individuální dotace z rozpočtu města Kravaře v roce 2017