Obsah

Pravidla pro podávání žádosti o přidělení účelové dotace

Oznámení žadatelům o přidělení individuální dotace z rozpočtu města Kravaře pro rok 2018
Žadatelé o přidělení účelové dotace z rozpočtu města Kravaře mohou své žádosti doručit na podatelnu MěÚ Kravaře.

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře - Žádost pro rok 2018

Soupis dokladů pro vyúčtování individuální dotace z rozpočtu Města Kravaře dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Kravaře pro rok 2018

Poskytnuté individuální dotace z rozpočtu města Kravaře v roce 2017