Obsah

Program Kotlíkové dotace

Program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE DRUHÉ VÝZVĚ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
 • Pro tuto výzvu bylo zvoleno elektronické podání žádosti s následným listinným podáním
 • Žádost v elektronické podobě si bude možno předvyplnit a uložit již od 29. června 2017, kdy bude MSK vyhlášen dotační program (Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva)
 • Odeslání žádosti však bude možné až od 5. 9. 2017 od 10:00 hod.
 • Aplikace bude dostupná na adrese (http://kotlíky.msk.cz/)
 • Na základě elektronického podání bude žádosti přiděleno registrační číslo, které určí pořadí žádosti (až po zaslání žádosti od 5. 9. 2017 od 10:00 hod.)
 • Vytištěná a podepsaná žádost, včetně všech požadovaných příloh musí být doložena osobně nebo poštou do 10 pracovních dnů na adresu Moravskoslezského kraje
 • Obálka musí být označena dle podmínek dotačního programu, vzor je v jeho přílohách
POŽADOVANÉ DOKUMENTY:
 • Žádost (vygenerovaná, vytištěná, podepsaná!!!!)
 • Potvrzení banky (smlouva) o vedení běžného účtu žadatele (musí být na jméno žadatele!!!!)
 • Fotodokumentace původního kotle (napojeného!!!)
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle (u kotlů, které byly užívány po 31. 12. 2016), u kotlů užívaných do 31. 12. 2016 lze tento doklad nahradit fotografií štítku kotle, návodu k obsluze či jinými dokumenty prokazující třídu kotle, u neznámých výrobků (domácky či na zakázku vyráběných bez označení) se doloží čestné prohlášení o tom, že třída kotle je neznámá
 • Písemný souhlas spoluvlastníků (pouze v případě, není-li žadatel jediným majitelem rodinného domu, např. společné jmění manželů)
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku (pouze v případě, je-li vlastník pozemku odlišný od vlastníka rodinného domu)
 • Plná moc (pouze v případě zpracuje-li žádost a podepíše jiná osoba, než samotný žadatel)
STARÝ ZDROJ TEPLA (původní kotel):
 • Kotel na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. třídy (ne plyn za plyn, kamna, automat) – zpravidla kotle vyrobené před rokem 2000
NOVÝ ZDROJ TEPLA:
 • tepelné čerpadlo – výše dotace 80% (max. 120.000,-Kč)
 • automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky) – výše dotace 80% (max. 120.000,- Kč)
 • kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo) + akumulační nádoba – výše dotace 80% (max. 100.000,- Kč)
 • plynový kondenzační kotel – výše dotace 75% (max. 95.000,- Kč)
 • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný) – výše dotace 75% (max. 75.000,-Kč)
 • POZOR: podporovaný typ zdroje tepla musí být registrován v STV seznamu!!!!

INFORMACE:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, tel.: 595 622 355, e-mail: kotliky@msk.cz Městský úřad Kravaře, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, p. Ing. Walter Kocián tel.: 553 777 941, nebo p. Lucie Vehovská tel.: 553 777 952, e-mail: posta@kravare.cz

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat.pdf 4051kB


 

Výběrové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Kravaře na rok 2017 a 2018

 

Soubory ke stažení