Obsah

SENIOR TAXI - telefon: 773 760 969

Příjem telefonických objednávek je možný každý den a to v čase od 15:00 do 20:00 hodin

 

Město Kravaře zajišťuje od 1. července 2019 dotovanou službu Senior taxi pro občany s trvalým pobytem na území města Kravaře, kteří dovršili věk 70 let, případně pro občany mladší, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Služba Senior Taxi je poskytována každý pracovní den od 6:00 do 15:00 hodin.

Senior taxi slouží k přepravě výše uvedených občanů z místa jejích bydliště nebo pobytu na níže uvedená cílová místa a zpět, případně mezi těmito cílovými místy.

 

Senior taxi lze využít k přepravě na tato cílová místa:

  • Městský úřad Kravaře, Náměstí 43, Kravaře,
  • Městský úřad Kravaře, Tyršova 5, Kravaře,
  • Městská knihovna Kravaře, Bezručova 10, Kravaře,
  • Zámek Kravaře, Alejní 24, Kravaře,
  • zdravotnická zařízení na území města Kravaře,
  • zdravotnická zařízení ve vzdálenosti 15 km od území města Kravaře,
  • kostel sv. Bartoloměje v Kravařích, včetně hřbitova v Kravařích,
  • kostel sv. Mikuláše v Koutech, včetně hřbitova v Koutech.

 

Občan zaplatí za službu Senior taxi:

  • 20 Kčza jednu jízdu po území města Kravaře
  • 40 Kčza jednu jízdu mimo území města Kravaře

Jednou jízdou se rozumí cesta tam, cesta zpět se počítá již za druhou jízdu.

 

Jak často může občan Senior taxi využívat?

Občan může využít maximálně 8 jízd v průběhu kalendářního měsíce.    

 

Může mít občan doprovod?

Občan může být přepraven společně s maximálně jednou osobou, která mu zajišťuje doprovod, doprovod platbu za převoz nehradí.

 

Jak lze službu Senior taxi objednat?

Objednávky služby Senior taxi se provádějí nejpozději jeden den před plánovanou jízdou a to pouze na telefonním čísle: 773 760 969 a to denně v čase od 15:00 do 20:00 hodin.

Provozovatel není povinen občana přepravit, pokud mu to nedovoluje volná kapacita v rámci služby Senior taxi.