Obsah

Cyklostezka - in-line stezka - Kravaře

Kolo a in-line bruslení jsou nesporně nejekologičtějšími dopravními prostředky a zprostředkovávají vám pocit sounáležitosti s přírodou, jíž vyjadřujete úctu právě tím, že se v ní pohybujete prostřednictvím vlastních sil.

V Kravařích se Vám nabízí nová asfaltová 3.300 m dlouhá cyklostezka č.55 a zároveň in-line stezka, jejíž součástí je i most pro pěší a cyklisty přes řeku Opavu.

Vybudováním této cyklostezky došlo k dlouho očekávanému propojení mikroregionu Hlučínska a mikroregionu Matice slezské.

Od oficiálního zahájení provozu si stezka pulzuje svým vlastním životem.

Cyklistům, bruslařům i jednotlivým turistům jsou k dispozici přehledné informační a orientační tabule, ke krátkému odpočinku vybízí i zastřešené posezení jež nabádá k rozhledu po širém okolí.

S příchodem teplejších dnů přicházejí i jezdci na kolečkových bruslích, pro něž je tato rovinatá stezka přímo ideální místem k sportovním aktivitám.

V zimním období, při dostatku sněhu využívají stezku řady lyžařů při svých výjezdech na běžkách.

Z cyklostezky č. 55 je možno částečně sledovat přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky. Rezervace v nadmořské výšce cca 225 m je ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy.

Chcete-li si provětrat hlavu, procvičit svaly celého těla a ještě se pěkně opálit? In-line bruslení a cykloturistika splňují všechny tyto požadavky do posledního puntíku. Nezbývá než vyrazit !