Obsah

Dřevěný kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích

Roubený kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích je opravdovým skvostem. Pochází z 1730 roku a je jediným dochovaným dřevěným kostelem na Hlučínsku a Opavsku.

Hněvošická nemovitá kulturní památka, barokní dřevěný kostelík sv. Petra a Pavla z roku 1730, s věží s pozdně gotickým zvonem, stojící pravděpodobně na základech předešlé stavby. Barokní roubený kostelík byl obnoven roku 1842 i s ohradní zdí - laťkový plot mezi omítanými zděnými pilíři, vymezující hranice areálu kostela. Jedná se o ojedinělou památku svého druhu na Hlučínsku. V polovině 19. století byla provedena přístavba sanktusníku..

Více info: www.hnevosice.cz