Obsah

Naučná stezka Bolatice

Tato naučně přírodovědecká stezka začíná i končí v obci Bolatice, v osadě Borová a tvoří jeden ucelený okruh ve "Velkém lese". Šesti kilometrová trasa je označena ukazateli směru a označením kilometráže. Je vedena tak, aby procházející turisté mohli poznat ta nejkrásnější a nejzajímavější místa v celém rajónu Chuchelnického lesa.

Tím, že stezka je zároveň naučná, jsou na tabulkách uvedeny popisy s názvy jednotlivých stromů. Popsáno a označeno je více než 30 zástupců specifické fauny a flóry.

K odpočinku a případnému sledování a pozorování přírody, jsou k dispozici citlivě rozmístěna odpočívadla. Pravděpodobně nejvíce propojeno s přírodou je odpočívadlo na Pinkadélku.

 

Výhledově se počítá s rozšířením naučné stezky i o lokality v blízkosti známého hřebčína Albertovec. Ve spolupráci s Lesy České republiky, ještě přibudou tabule s informacemi o ochraně přírody a zvěře, jež se v této oblasti nachází.

Více info: www.bolatice.cz