Obsah

Přírodní rezervace Hněvošický háj

V blízkosti státní hranice s Polskem, jihovýchodně od obce Hněvošice, se rozléhá izolovaný lesní komplex přírodní rezervace Hněvoščický háj. Rezervace v nadmořské výšce 264 až 315 metrů a o rozloze 67,71 hektarů katastrálně připadá obci Hněvošice.

Jedná se o dubohabrový háj s prvky karpatské květeny, nacházející se v Kobeřické pahorkatině. Terén je tvořen mírnými svahy s různými expozicemi, je členěn zářezy a stržemi s potůčky a prameništi. Převažuje zde střední les a pařezina. V podrostu je bohatě rozvinuto bylinné patro. V korunách stromů hnízdí ostříž lesní (Falco subbmeo).

Více info: www.hnevosice.cz