Obsah

Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky

Rezervace Koutské a Zábřežské louky je vůbec nejhodnotněji zachovalá mokřadní oblast Hlučínska. Nachází se v prostoru jižně pod městkou části Kravaře-Kouty a jihozápadně od místní části Dolního Benešova-Zábřehu. Na katastrálním území Kravaře ve Slezsku a Zábřeh u Hlučína v nadmořské výšce 225 - 234 metrů na 375.7 hektarech.

Přírodní rezervace je ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, luhů a rozptýlené zeleně se zbytky slepých, mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy. Je to biotop ohrožených a velmi vzácných druhů živočichů a rostlin.