Obsah

Zámecký golfový club Kravaře

Přitažlivost golfu nespočívá ani tak v touze soupeřit nebo vyhrávat, jako spíše v šikovnosti, s jakou se člověk orientuje v terénu a v citu pro topografii.

Tyto schopnosti jsou žádány vždy a za všech okolností. Jak při krátkých vzdálenostech, kdy se green zase jednou zrádně naklání na tu či onu stranu, tak i při středních vzdálenostech, kdy je nutné jedním švihem hole dopravit míček za mohutný starý dub. Nebo tehdy, když se při odpálení míčku hráčův pohled zahledí až za samotný horizont, kde před jeho zraky najednou vyroste nádherná kulisa staletých stromů.

Vzrostlé, do nebe se pnoucí duby a nad nimi blankytně modré nebe. Takový pohled rozechvěje nejen srdce golfistů. Při takovém pohledu si hráči golfu spíše prominou, že nedokázali odpálit míček razantně daleko a že se musejí trápit jeho hledáním v houštinách mimo dráhu.

Největší privilegium golfu v Kravařích tkví možná právě v tom, že je nám dovoleno hrát ho v tak nádherné scenérii.

Hřiště ZÁMECKÉHO GOLFOVÉHO CLUBU KRAVAŘE vzniklo v roce 1997 v rozsáhlém krajinářském parku vrcholně barokního zámku Kravaře, v údolní nivě řeky Opavy. Hřiště je nenásilně začleněno mezi vegetaci vzrostlých dřevin, zámecké záhony a vodní plochy tvořené jezírky.

S nádhernou kulisou barokního zámku, kolem něhož jsou dráhy rozvinuty, se hráčům otevírají překrásné scenérie. Hráč tak vedle strategie, přesné hry a překonávání vodních hladin, muže být v historickém prostředí obohacen i o kulturní zážitky.

Více info: www.golf-kravare.cz