Janáčkův máj

Představení

Město Kravaře leží v údolní nivě řeky Opavy, v nadmořské výšce 237 m n. m. Je vzdáleno 13 km jižně od polských hranic a 9 km východně od města Opavy. Historická oblast Horního Slezska, ve které se Kravaře nacházejí, se nazývá Hlučínsko. Toto území se specifickou minulostí, které zahrnuje téměř 30 obcí, si uchovává charakteristické nářečí, kroje i zvyky.

Nejhledanější

 

 

 tlačítko centrum společných služeb
tlačítko Kompostery
tlačítko Forenzní značení kol-termíny
tlačítko kotlíkové dotace
tlačítko zámek
tlačítko městský úřad
tlačítko úřední deska
tlačítko odpady 2014 + informace
tlačítko hlášení místního rozhlasu
tlačítko odkazu na granty a účelové dotace
Tlačítko formuláře

Základní informace

Městský úřad Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře

Tel.: 553 777 911
Fax: 553 777 922
E-mail: posta@kravare.cz
WWW: www.kravare.cz
ID datové schránky: iv5bfnz

QR KOD

Logo - www.Mapy.cz

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí: 8:00 - 17:00 hodin
Středa: 8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: 7:00 - 15:00 hodin
Pátek: 7:00 - 12:00 hodin

Bankovní spojení: 1846631329/0800

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení ČNB pro příjem dotace: 94-3214821/0710

Turistické informační centrum Logo - facebook - odkaz na facebook
Kontakt: Náměstí 43, Kravaře
Tel.,Fax: 553 777 955
WWW: infocentrum.kravare.cz
E-mail: infocentrum@kravare.cz

Odkazy

 
na městském úřadě v Kravařích přijímáme platební karty
online rezervace na úřad
problem report - nahlášení problému
eveza - profil zadavatele
tlačítko s odkazem na Portály správců inženýrských sítí
jednotné kontaktní místo

Nabídky práce

 


Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Barokní zámek Kravaře BULY ARÉNA AQUAPARK KRAVAŘE Barokní zámek Kravaře | Zámecký park Barokní zámek Kravaře BULY ARÉNA | Minigolf BULY ARÉNA | Hotelový a sportovní komplex SILESIA GOLF RESORT KRAVAŘE BULY ARÉNA AQUAPARK KRAVAŘE BULY ARÉNA | Hotelový a sportovní komplex BULY ARÉNA | Ledová plocha BULY ARÉNA | Hotelový a sportovní komplex SILESIA GOLF RESORT KRAVAŘE Zámecký park

Technologické centrum ORP Kravaře

Město Kravaře » TC Kravaře

Město Kravaře získalo finanční podporu z Integrovaného operačního programu (IOP) na realizaci projektu "I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06812.

 

Popis projektu

Projekt Technologické centrum ORP Kravaře je investičním projektem zaměřeným na modernizaci veřejné správy a zkvalitnění služeb veřejné správy prostřednictvím vytvoření technologického centra, zajištění elektronické spisové služby pro obce a jimi zřizované organizace ve správním obvodu ORP Kravaře a vnitřní integrace Městského úřadu Kravaře.

 

Zapadá zcela do strategie zavádění eGovernmentu ve veřejné správě. Navazuje na strategické dokumenty Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015 (EVS), Strategii rozvoje služeb pro „informační společnost“, Strategii implementace eGovernment do území a platnou legislativu. V návaznosti na tyto strategické dokumenty byl také zpracován Koncept eGovernmentu služeb ve správním obvodu ORP města Kravaře, který identifikuje samotné cíle zavádění eGovernmentu, ale i kroky k jejich dosažení v ORP Kravaře. Tento dokument slouží jako klíčový podklad pro projekt Technologické centrum ORP Kravaře.

 

Realizace projektu

Projekt probíhá v období od 1. února 2010 do 30. července 2014 a je rozdělen do tří částí:

  • vybudování technologického centra spočívající v dodávce potřebného hardwarového a softwarového vybavení,
  • pořízení Hostované spisové služby a upgrade stávající spisové služby města Kravaře,
  • provedení vnitřní integrace účadu spočívající v propojení různých hardwarových a softwarových produktů do jednoho komunikujícího systému.

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje 6 161 872,00
Příspěvek ze strukturálních fondů 5 237 591,20 Kč (85%)
Vlastní zdroje města 924 280,80 Kč (15%)

Cíl projektu

Cílem plánovaných změn je zefektivnění výkonu veřejné správy města Kravaře, jeho příspěvkových organizací a obcí ve správním obvodu z hlediska efektivity řízení chodu Městského úřadu Kravaře a poskytování veřejných služeb směrem k občanům a právnickým osobám, které by mělo být rychlejší, snadnější, transparentnější a spolehlivější. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, které budou v rámci projektu pořízeny, implementovány a uvedeny do provozu. Rychlejší a transparentnější komunikace s občany a právnickými osobami významně přispěje k zlepšení vztahu občan vs. veřejná správa a podpoří dosažení strategického cíle „přátelských veřejných služeb“.

 

Kontakty na projektového manažera
Funkce
Jméno
Telefon
Mobil Email
Projektový manažer Ing. Marcel Hahn 553 777 950 605 253 221 marcel.hahn@kravare.cz

 

Propagační letáky:

Název dokumentu Soubor
Leták - informace o průběhu projektu - Týdeník REGION - 7.5.2013

Adobe Reader

Leták - informace o ukončení projektu - OPAVSKÝ A HLUČÍNSKÝ denník - 16.9.2014

Adobe Reader

Leták - informace o ukončení projektu - Besedník - Zpravodaj města Kravaře - září 2014

Adobe Reader

 

Stav projektu k 23.4.2013

V současné době se projekt nachází ve fázi realizace, kdy bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele potřebného hardwarového a softwarového vybavení technologického centra a byla pořízena hostovaná spisová služba pro příspěvkové organizace města Kravaře a obce ve správním obvodu ORP Kravaře.

Dodavatelem hardwarového a softwarového vybavení se stala společnost AutoCont CZ a.s.

Dodavatelem hostované spisové služby se stala společnost GORDIC spol. s r. o.

Projekt bude dále pokračovat rozšířením stávající spisové služby města Kravaře, tak aby byla spisová služba efektivnější a přínosnější. Následně provedeme vnitřní integraci úřadu, která bude spočívat v propojení různých hardwarových a softwarových produktů do jednoho komunikujícího systému.

 

Záznam z podpisu smluv k veřejné zakázce "Nákup HW a SW a hostované ESS"

 

 

Stav projektu k 19.8.2013

První část projektu, tj. hardware a software technologického centra byl pořízen a zprovozněn. Technologické centrum je tak připraveno poskytovat potřebné služby cílové skupině. Hostovaná spisová služba (ESS) byla implementována do technologického centra, je plně funkční a proběhlo několik školení pro uživatele z řad obcí a příspěvkových organizací. Proškolení uživatelé začínají s hostovanou ESS pracovat.

Projekt se stále nachází ve fázi realizace. Bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele rozšíření stávající spisové služby (ESS) města Kravaře.

Dodavatelem rozšíření stávající spisové služby města Kravaře se stala společnost GORDIC spol. s r. o.

V současné době probíhá implementace rozšíření ESS města Kravaře v prostředí technologického centra.

 

Stav projektu k 30.7.2014

Realizace projektu byla ukončena. Proběhla všechna výběrová řízení a bylo pořízeno a implementováno potřebné hardwarové a softwarové vybavení. Bylo ukončeno výběrové řízení na vnitřní integraci úřadu. Dodavateli jednotlivých části se staly společnosti:

AutoCont CZ a.s. - skenovací linka a software na vytěžování dokumentů

AutoCont CZ a.s. - kancelářský software

Emos spol. s r.o. - docházkový systém

GORDIC spol. s r. o. - software na tvorbu aktivních formulářů

GORDIC spol. s r. o. – převodní můstek pro převod dat SmVaK

 

Veřejné zakázky

V rámci realizace projektu se počítá s realizací tří veřejných zakázek. Informace o jejich průběhu jsou zveřejňovány na profilu zadavatele města Kravaře: https://profily-zadavatelu.cz/profil/00300292 - platný do 29.8.2017. Nový profil zadavatele města Kravaře platný od 29.8.2017: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/mesto-kravare

 

Hostovaná spisová služba

Pro obce ve správním obvoru ORP Kravaře, jejich příspěvkové organizace a příspěvkové organizace města Kravaře je připravena produkční a testovací verze Hostované spisové služby, které jsou přístupné z následujících webových stránek: http://tckr.kravare.cz

Pro získání přístupových údajů kontaktujte projektového manažera Ing. Marcela Hahna viz výše.

 

Ukončení projektu

Realizace projektu byla dne 30.7.2014 ukončena a všechny tři části projektu přispívají k efektivnějšímu výkonu veřejné správy města Kravaře, jeho příspěvkových organizací a obcí ve správním obvodu. Poskytování veřejných služeb směrem k občanům a právnickým osobám je nyní rychlejší, snadnější, transparentnější a spolehlivější.

 

Záznam ze slavnostního ukončení realizace projektu

 

Projekt "I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace úřadu a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře"

je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.