Obsah

Dokumenty

5. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře

středa 24. 4. 2019 od 17:00 hodin

P r o g r a m

1. Zahájení
1.1. Složení slibu člena Zastupitelstva města Kravaře
1.2. Určení ověřovatele zápisu
1.3. Schválení návrhové komise
1.4. Schválení programu pozvánka a program


2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
2.1. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva města Kravaře


3. Zpráva o plnění úkolů z minulého zastupitelstva města
3.1. Zpráva o plnění úkolů ze 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 20. 2. 2019


4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města


5. Kancelář úřadu
5.1. Rezignace člena kontrolního výboru a návrh na zvolení nového člena kontrolního výboru materiál příloha 1 přiloha 2
5.2. Výbor pro dotace, kulturu a sport - usnesení z 3. jednání Výboru pro dotace, kulturu a sport materiál příloha 1
5.3. Kontrolní výbor - usnesení z 3. jednání Kontrolního výboru a zápis o provedené kontrole ze dne 19.3.2019 materiál        příloha 1 příloha 2


6. Odbor financí
6.1. Individuální dotace z rozpočtu města za rok 2019 materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3 příloha 4 příloha 5 příloha 6 příloha 7 příloha 8 příloha 9


7. Odbormístního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace - 2. výzva) materiál příloha 1 příloha 2
7.2. Majetkové vypořádání pozemků pod chodníky podél komunikace ulice Ludmily Hořké v Kravařích část Dvořisko - Správa silnic Moravskoslezského kraje - schválení záměru převodu materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3
7.3. Inventarizační zpráva za rok 2018 materiál příloha 1
7.4. Žádost o koupi nebo pronájem části pozemku parc.č. 3721/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3
7.5. Nabytí pozemků parc.č. 494/2, 2512/6 a 494/4 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, na kterých se nachází komunikace Nádražní do vlastnictví Města Kravaře materiál příloha 1 příloha 2
7.6. Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic pozemku parc.č. 84 a části pozemku parc.č.74/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (část ulice Mlýnská) materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3
7.7. Kupní smlouva na nově vzniklý pozemek parc.č. 3347/80 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, lokalita U Hranic materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3
7.8. Kupní smlouva č. IV-12-8009487, Kravaře, Slámova, 3347/1, 18RD, DTS, KNN - na nově vzniklý pozemek parc.č. 3347/70 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (pod trafostanicí v lokalitě U Hranic) materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3 příloha 4 příloha 5 příloha 6
7.9. Uznání vlastnického práva ke stavbě bez č.p. na stávajícím pozemku parc.č. 1313 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3 příloha 4 příloha 5
7.10. Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic pozemků parc.č. 971/1 a 1015/4 v k.ú. Kravaře ve Slezsku ( část ulice Potočná a Cihelní) - schválení záměrů materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3 příloha 4
7.11. Vypořádání vlastnictví pozemků v prostoru vodojemu - parc.č. 5109 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (ČR - Státní pozemkový fond) materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3 příloha 4 příloha 5


8. Odbor sociálních věcí
8.1. Průběžná zpráva o službě drogové prevence za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 materiál příloha 1


9. Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
9.1. Územní plán města - návrhy na změnu územního plánu materiál příloha 1  příloha 2 příloha 3 příloha 4 příloha 5 příloha 6 příloha 7 příloha 8 příloha 9 příloha 10 příloha 11
9.2. Územní plán města - určený zastupitel materiál
9.3. Územní plán města - pořízení změny č. 2 materiál příloha 1


10. Organizační záležitosti

11. Diskuze

12. Závěr