Obsah

Dokumenty

11. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře

středa 19. 2. 2020 v 17:00 hodin

P r o g r a m


1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu materiál
1.2. Schválení návrhové komise materiál
1.3. Schválení programu materiál

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
2.1. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva města Kravaře materiál

3. Zpráva o plnění úkolů z minulého zastupitelstva města
3.1. Zpráva o plnění úkolů z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 27. 11. 2019 materiál

4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města materiál

5. Kancelář úřadu
5.1. Zpráva o činnosti městské policie Kravaře v roce 2019 materiál, příloha
5.2. Usnesení z 5. jednání výboru pro dotace, kulturu a sport. materiál, příloha, příloha
5.3. Kontrolní výbor - usnesení z 6. jednání Kontrolního výboru, plán kontrol, zápis z jednání Kontrolního výboru materiál, příloha, příloha, příloha
5.4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM Kravaře za období 2018-2019 materiál, příloha
5.5. Žádost o dotaci - Rekonstrukce sportovního areálu Olšinky (BROWNFIELD) materiál, příloha, příloha

6. Odbor financí
6.1. Obecně závazná vyhláška - školské obvody mateřských škol materiál, příloha
6.2. Investiční příspěvek ZŠ Kravaře, příspěvková organizace materiál, příloha
6.3. Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2020 materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha

7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku parc.č. 962/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (ČR - ÚZSVM), materiál, příloha, příloha, příloha, příloha
7.2. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace - 2. výzva) materiál, příloha, příloha
7.3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace - 3. výzva) materiál, příloha
7.4. Smlouva o vypořádání závazků (Moravskoslezský kraj) materiál, příloha, příloha
7.5. Žádost o nabytí pozemků ve vlastnictví Města Kravaře do svého vlastnictví (směnu) za účelem vysazení a údržby květné louky, ovocných stromů, vybudování hadníku, ještěří zídky popř. tůňky. materiál, příloha, příloha, příloha,
7.6. Žádost o koupi pozemků parc.č. 2021 a 4942 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha, příloha, příloha
7.7. Žádost o vymazání zástavního a předkupního práva pro Město Kravaře z listu vlastnictví LV č. 3682 materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha
7.8. Odkoupení pozemků pod cyklostezkou Kravaře - Dolní Benešov materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha

8. Odbor sociálních věcí
8.1. Průběžná zpráva o službě drogové prevence za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 materiál, příloha

9. Organizační záležitosti
10. Diskuze
11. Závěr