Obsah

Dokumenty

8. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře

středa 11. 9. 2019 od 17:00 hodin

P r o g r a m

1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu materiál
1.2. Schválení návrhové komise materiál
1.3. Schválení programu materiál

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
2.1. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva města Kravaře materiál

3. Zpráva o plnění úkolů z minulého zastupitelstva města
3.1. Zpráva o plnění úkolů ze 7. zasedám Zastupitelstva města konaného dne 31. 7. 2019 materiál

4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města materiál

5. Kancelář úřadu
5.1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro JSDH Kravaře - 50 000,- materiál, příloha
5.2. Závěrečný účet SOMH - z za rok 2018 materiál, příloha
5.3. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2018 materiál, příloha
5.4. Jednací řád Zastupitelstva města Kravaře materiál, příloha
5.5. Buly aréna- Aquapark Kravaře, příspěvková organizace materiál, příloha, příloha

6. Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
6.1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o regulaci používání zábavní pyrotechniky materiál, příloha, příloha

7. Odbor financí
7.1. Investiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci - Domov pro seniory sv. Hedviky na rok 2019 materiál, příloha

8. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
8.1. Kupní smlouva na pozemek parc.č. 1326/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha
8.2. Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích parc.č. 2619/1, 2619/2 a 2619/4 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (dešťová kanalizace) materiál, příloha, příloha, příloha , příloha
8.3. Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 nově vzniklého pozemku parc.č. 1313/3 v k.ú. Kravaře ve Slezsku - úprava kupní smlouvy materiál, příloha, příloha, příloha
8.4. Darovací smlouva na části pozemků pod chodníky podél komunikace ulice Ludmily Hořké v Kravařích část Dvořisko ( Moravskoslezský kraj) materiál, příloha, příloha, příloha
8.5. Směna pozemku parc.č. 3300/2 za část pozemku parc.č. 4792 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (cyklostezka Štítina - Kravaře) materiál, příloha, příloha, příloha
8.6. Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic (část ulice Potočná a Cihelní) - směnné smlouvy materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha
8.7. Žádosti o odkoupení částí pozemku parc.č. 631/2 v k.ú. Kravaře ve Slezsku v rámci majetkoprávního narovnání pozemkových hranic materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha
8.8. Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 pozemku parc.č. 1313/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku - kupní smlouva materiál, příloha, příloha, příloha
8.9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace - 2. výzva) materiál, příloha, příloha
8.10. Novostavba prodejny LIDL Kravaře - návrhy smluv materiál, příloha,  příloha, příloha

9. Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
9.1. Územní plán - změna č.2 materiál, příloha

10. Organizační záležitostí

11. Diskuze
12. Závěr