Obsah

Dokumenty

Směrnice a provozní řády

  Platnost od Soubor
Směrnice č. 54 Pravidla pro podávání žádosti o přidělení účelové dotace 1.1.2014 Směrnice+čestné prohlášení
    Příloha č.1:Žádost o přidělení
    Příloha č.2:Ekonomické shrnutí projektu
Směrnice č. 49 Podmínky pro poskytnutí příspěvku na zakoupení medares locatoru 20.6.2013 PDF
Směrnice č. 40 Stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene 1.4.2013 PDF
Směrnice č. 41 Pravidla pro vyřizování petic a stížností 21.3.2013 PDF
Směrnice č. 42 Podmínky přihlašování na zájezd kravařských důchodců 8.4.2015 PDF
Provozní řád internetových stanic Městské knihovny Kravaře 7.3.2013 odkaz