Obsah

Dokumenty

Usnesení zastupitelstva

2019

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

an_usneseni_zastupitelstva_007_dne_31_07_2019.pdf

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

an_usneseni_zastupitelstva_006_dne_26_06_2019.pdf

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

an_usneseni_zastupitelstva_005_dne_24_04_2019.pdf

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

an_usneseni_zastupitelstva_004_dne_20_02_2019.pdf

2018

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

an_usneseni_zastupitelstva_003_dne_12_12_2018.pdf

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

an_usneseni_zastupitelstva_002_dne_16_11_2018.pdf

Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kravaře

an_usneseni_zastupitelstva_001_dne_30_10_2018.pdf

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

an_usneseni_zastupitelstva_025_dne_19_9_2018.pdf

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

an_usneseni_zastupitelstva_024_dne_20_6_2018.pdf

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

an_usneseni_zastupitelstva_023_dne_25_4_2018.pdf

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

datum konání 21.2.2018

an_usneseni_zastupitelstva_022_dne_21_2_2018.pdf

2017

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

datum konání 22.2.2017

an_usneseni_zastupitelstva_016_dne_22_02_2017.pdf

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

datum konání 26.4.2017

an_usneseni_zastupitelstva_017_dne_26_04_2017.pdf

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

datum konání 21.6.2017

an_usneseni_zastupitelstva_018_dne_21_06_2017.pdf

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

datum konání 20.9.2017

an_usneseni_zastupitelstva_019_dne_20_09_2017.pdf

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

datum konání 8.11.2017

an_usneseni_zastupitelstva_020_dne_08_11_2017.pdf

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

datum konání 13.12.2017

an_usneseni_zastupitelstva_021_dne_13_12_2017.pdf

2016

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

datum konání 24.2.2016

usneseni_zastupitelstva_010_dne_24_02_2016.pdf

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

datum konání 20.4.2016

usneseni_zastupitelstva_011_dne_20_04_2016.pdf

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

datum konání 22.6.2016

usneseni_zastupitelstva_012_dne_22_06_2016.pdf

Stránka