Obsah

Oddělení kultury

Organizační zařazení

Město Kravaře > Městský úřad

Postavení základní úloha oddělení

Oddělení kultury zabezpečuje úlohy v oblasti kulturní a prezentace města. Základní činnosti je zajištění kulturních a společenských akcí, vydávání místního tisku, zajištění služeb a provozu knihovny, zámku a muzea. Disponuje s rozpočtovými prostředky dle schváleného a upraveného rozpočtu kapitol oddělení kultury.

Členění oddělení

 • Úsek kultury
 • Úsek knihovny
 • Úsek správy a údržby zámku a knihovny

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

Úsek zajišťování kulturních a společenských akcí

 • pořádá kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a kurzy,
 • sjednává vystoupení profesionálních umělců,
 • spolupracuje se spolky a zájmovými sdruženími, školami i jednotlivci při přípravě kulturních a společenských akcí,
 • zajišťuje a koordinuje kulturní a společenské akce ve městě pořádaných městem,
 • organizuje činnost spojené s akcemi pořádanými ve spolupráci s družebními zahraničními obcemi.

Úsek knihovny

 • provozuje městskou knihovnu,
 • zabezpečuje metodickou pomoc okolním knihovnám,
 • pořádá vzdělávací a kulturní akce.

Úsek tvorby a vydávání místního tisku – „Besedníku“

 • se podílí na vydávání měsíčního zpravodaje města Kravaře – Besedník,
 • zajišťuje podklady pro jednání redakční rady.

Úsek správy a údržby zámku a provoz muzea

 • provádí správu objektu, běžnou údržbu a opravy zámku a knihovny,
 • uklízí vnitřní prostory zámku a knihovny,
 • provádí údržbu venkovních přilehlých ploch,
 • zajišťuje průvodcovství v zámku a muzeu,
 • vypracovává smlouvy o krátkodobém pronájmu zámku,
 • vyvěšuje prapory dle zákona o užívání státních symbolů České republiky.

Úsek kroniky města

 • vypracovává a vydává kroniku města.

Vztah k příspěvkovým organizacím a Městské policii:

 • Spolupracuje s příspěvkovými organizacemi a městskou policii při zabezpečování kulturních akcí.

Vztah k jiným právnickým osobám:

 • Spolupracuje při zabezpečování své činnosti se spolky a organizacemi.

Osoby

JménoFunkceTelefon
ŠTĚDROŇOVÁ Kateřina, DiS.referent oddělení kultury, úsek kultury553 777 971
KERLINOVÁ Lenkareferent oddělení kultury, redaktor besedníku553 777 973
HANZLÍKOVÁ Evaknihovnice, úsek knihovny553 777 975
HŘÍBKOVÁ Silvie, Ing.vedoucí oddělení553777970