Obsah

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.

Logo - Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. se věnuje manželské, rodinné a sociální problematice.

Datum konání: 3. 1. 2021 - 26. 2. 2021 začátek od 11:35

Místo konání: Město Kravaře, Kravaře

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Kravaře

Doba trvání: 54.5 dní

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. se věnuje manželské, rodinné a sociální problematice.

Usiluje o podporu manželství, rodiny a vztahů prostřednictvím činnosti dvou středisek:

• Středisko RODINA – nabízí programy na podporu fungování vztahů a rodiny, rodičovské kurzy, komplexní poradenství v nepříznivých situacích, pomoc při řešení nedorozumění apod. a

• Středisko VÝZVA  – nabízí sociální služby a aktivity pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením, jejich rodiny a osoby o ně pečující (osobní asistenci OASA, odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE, odlehčovací službu RESPIT a sociálně aktivizační službu BRÁNA, mimo režim sociálních služeb VÝZVA dále nabízí Rehabilitační asistenci a Půjčovnu pomůcek pro osoby se zdravotním postižením).

Každý jdeme životem s nějakou výzvou. Pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny je životní výzvou jejich nelehká situace. Středisko VÝZVA jim již 18 let pomáhá překonávat překážky, aby mohli žít běžným životem.

Dětem a mladým lidem se zdravotním postižením pomáhá žít životem, který se podobá běžnému životu jejich vrstevníků, nabízí jim nové možnosti a zkušenosti a překonává s nimi znevýhodnění, které jim jejich situace přináší.

Pečující rodiny podporuje, provází a pomáhá jim zvládat náročnou péči a těžkou životní situaci.

RODINNÝ PRŮVODCE poskytuje bezplatně a anonymně odborné sociální poradenství a podporu, při řešení obtížné životní situace dětem a mladým lidem do 35 let se zdravotním postižením, jejich rodinám a osobám pečujícím. Kromě poskytování odborného sociálního poradenství v oblasti sociální, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, platné legislativy, zdravotnických systémů, kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek se zaměřuje na podporu a pomoc při orientaci v těžké životní situaci, poskytuje zázemí a prostor pro setkávání pečujících osob a výměnu jejich zkušeností, podporuje jejich vzdělávání a seberealizaci.

Poradna RODINNÉHO PRŮVODCE se řídí zásadami individuálního přístupu, diskrétnosti a možnosti zůstat v anonymitě.

RODINNÝ PRŮVODCE poskytuje odborné sociální poradenství v oblastech týkajících se života se zdravotním postižením (dávky pro osoby se zdravotním postižením, průkazy OZP, příspěvek na péči, invalidní důchody, svéprávnost, získávání kompenzačních pomůcek ze zdravotního pojištění, nadací, vzdělávání a inkluze osob se zdravotním postižením, apod.).

Pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (námitky, odvolání, doprovody při jednání, apod.). Nabízí konzultace ke kompenzačním, rehabilitačním a speciálním sportovním pomůckám pro osoby se zdravotním postižením a možnosti aktivního využití volného času pro rodiny se zdravotně postiženým členem. Nabízí tematická setkávání pečujících jako možnost získávání dovedností ke zvládání životní situace, podporuje tak vzdělávání a seberealizaci pečujících osob. Zprostředkovává informace prostřednictvím knihovny s odbornou literaturou.

Služba poskytuje informace o navazujících službách a pomáhá je také  zprostředkovat. Službu zajišťují 2 pracovnice poradny za podpory odborných lektorů.

Služby a aktivity Střediska VÝZVA poskytuje: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. , Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava,

IČO: 48804517,  www.prorodiny.cz , facebook.com/prorodiny , Bankovní spojení: ČS Ostrava č. ú.: 1660723399/0800

Zázemí služeb na adrese: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Středisko VÝZVA, Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice, www.vyzva.prorodiny.cz

Logo - Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.Informační plakát - Rodinný průvodce


Vytvořeno: 3. 1. 2021
Poslední aktualizace: 1. 2. 2021 08:27