Obsah

Informace o nočním klidu

Obr. hlavní budovaInformace o nočním klidu

Datum konání: 25. 8. 2022 - 9. 9. 2022 začátek od 09:42

Místo konání: Město, Kravaře

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Kravaře

Doba trvání: 15.6 dní

Informace o nočním klidu

Doba nočního klidu je stanovena zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), přičemž dle ustanovení § 5 odst. 7 ZNP se dobou nočního klidu rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Totéž ustanovení umožňuje obci obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy (např. slavnosti nebo společenské akce), při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Na území města Kravaře případy, kdy je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, upravuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o nočním klidu (dále jen „OZV“).   

OZV stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, přičemž vymezuje dvě varianty zkrácení doby nočního klidu:

  1. Doba nočního klidu je vymezena od 04:00 hod. do 06:00 hod., a to v případě noci z 31. prosince na 1. ledna
  2. Doba nočního klidu je vymezena od 02:00 hod. do 06:00 hod., a to v taxativně vymezených případech, které jsou v OZV vyjmenovány a pouze v těchto případech lze dobu nočního klidu zkrátit. V tomto případě informaci o konkrétním termínu konání akce zveřejňuje Městský úřad Kravaře, Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře (dále jen „Odbor“) na úřední desce Městského úřadu Kravaře minimálně 15 dnů před datem konání předmětné akce.

OZV je dostupná na webových stránkách města Kravaře. Případné dotazy nebo připomínky lze sdělovat Mgr. Janu Kudělovi, vedoucímu Odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad.

Mgr. Jan Kuděla

vedoucí Odboru vnitřních věcí

a obecní živnostenský úřad

Informace o nočním klidu (100.34 kB)


Příloha

Vytvořeno: 25. 8. 2022
Poslední aktualizace: 26. 8. 2022 06:03