Obsah

KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 2022

Logo MSK Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje pořádá 28.6.2022 Krajské sportovní hry seniorů, které proběhnou v areálu ZŠ Kravaře. Přihlášku je nutné podat do 16.5.2022.

Datum konání: 28. 6. 2022 začátek od 09:30, délka 6.5 hodin

Místo konání: ZŠ , Kravaře

Typ akce: ostatní

Organizátor: Moravskoslezský kraj

Doba trvání: 6.5 hodin

KRAJSKÝCH SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ - KRAVAŘE 2022

Pořadatel: Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje (dále jen KRS MSK)

Hlavní partner: Moravskoslezský kraj
Významný partner:  Město Kravaře

 

Termín a místo konání: úterý 28. června 2022 -  Základní škola Kravaře, Komenského 658

 

Ředitel KSH:  Pavel Gluc, předseda KRS MSK

Hlavní rozhodčí: Karel Moškoř, člen sport.sekce KRS MSK

Realizační tým: Karel Moškoř, Josef Pekárek, Karel Kupka, Lukáš Kramný - ředitel ZŠ 

 

Soutěžní systém: TÝMOVÁ SOUTĚŽ ČTYŘLENNÝCH DRUŽSTEV

 (složení je libovolné bez ohledu na pohlaví, jedinou podmínkou je věk nad 60 let)

VÍCEBOJ JEDNOTLIVCŮ – KATEGORIE ŽEN A MUŽŮ  DO 70 A NAD 70 LET       

 

Rozhodčí, techničtí pracovníci a pořadatelé: jmenováni KRS MSK


DISCIPLÍNY VÍCEBOJE  (v případě mokré varianty (MV) jen vybrané disciplíny)

1.ŠIPKY - hod 5 šipkami do terče na vzdálenost 2,5 m, platí i pro mokrou variantu (MV)

2.FLORBAL - střelba florbalovou holí 5 tenis.míčky do malé branky na vzdálenost 8 a 10 m (MV)                                  

3.SNACK GOLF - patování  třemi míčky na vzdálenost 5 m na vodorovný terč (MV)                                        

4.BOLLOBALL  - 3 hody páry svázaných tenisových míčků na žerď vzdálenou 4 m (MV)

5.BASKETBAL -  5  hodů basketbalovým míčem do koše na vzdálenost 4 a 5 m (MV)

6.UPRAVENÝ PETANG -  hod 3 koulemi na cílový bod ve vzdálenosti 7 m

7.TENIS  - běh s míčkem na tenisové raketě na čas na vzdálenost u mužů 2 x 12,5 m, ženy kratší o 5m  (MV)

8.MÍČEK - hod 5 tenis.míčky na cíl ve vzdálenosti 5 m

 

Ženy budou mít tzv. metrové handicapy u florbalu, basketbalu a v běhu s míčkem.                                                                                   

Soutěže budou probíhat v tělocvičně a na venkovním sportovišti.

 

UPOZORNĚNÍ: Každý soutěžící je povinen mít s sebou vhodnou sportovní obuv do haly!

    

Herní systém:

Rotační po jednotlivých stanovištích disciplín podle určeného pořadí pořadatelem, souběžně v tělocvičně a na venkovním sportovišti. Rozhodčí u jednotlivých disciplín – dva na každou disciplínu.

 

Bodování: Do celkového výsledku družstva se hodnotí všechny disciplíny podle přiložené tabulky, kterou obdrží kapitáni v předstihu s dalšími důležitými pokyny souvisejícími se soutěží. Každé družstvo bude mít svou startovní kartičku s určením rotačního pořadí k absolvování disciplín. Do kartičky zapíšou rozhodčí na stanovištích dosažené výsledky. Kontrolu si provádí po absolvování disciplíny kapitán družstva, ten může podle zápisu uplatnit případnou reklamaci za nesprávně zaznamenaný výkon.

 

Bodování disciplín:

ŠIPKY: hází se na papírový mezinárodní pistolový terč, jehož střed je umístěný ve výšce 170 cm. Počítá se celkový součet bodů ze všech naházených 5 šipek do terče

FLORBAL: za každý umístěný míček za brankovou čáru do branky získává hráč/ka  1 bod

SNACK GOLF: umístění míčků golf.holí co nejblíže ke středu vodorovného terče a zisk bodů dle tabulky

BOLLO BALL: za umístění míčků na horní tyčce žerdi 3 body, prostřední 2 body, spodní 1 bod

BASKETBAL: za úspěšný hod do koše zisk 1 bodu

UPRAVENÝ PETANG: měří se součet vzdáleností v cm dvou ze tří umístěných koulí nejblíže ke košonku

TENIS: výsledný čas se vyhodnotí na body dle tabulky, míček nelze  na strunách rakety držet rukou

MÍČEK: hod tenisového míčku do čtverce 30x30cm 3 body, 75x75cm 2 body a 120x120cm 1 bod

 

Hodnocení výsledků:

Soutěžícím družstvům se započítají všechny získané body členů týmu v jednotlivých  disciplínách. Vyhodnocují se i celkoví vítězové víceboje vyhlášených věkových kategoriích žen a mužů.  

V případě rovnosti bodů v celkovém pořadí víceboje, rozhoduje o pořadí: a/ více prvních míst v disciplínách              b/ při shodě v bodě a,  pak větší počet druhých míst.

 

Občerstvení:  zajišťuje pořadatel         

Zdravotnické zabezpečení: zajišťuje pořadatel

Pojištění: Každý účastník soutěží na své pojištění a vlastní riziko.

Doprava: Svozovými  autobusy pořadatele do místa konání her z nástupních míst MSK. Účastníci se mohou také dopravit do místa konání individuálně. Od vlakového nádraží Kravaře je to cca 5 minut chůze. Parkovat osobní vozidla lze v blízkosti železniční zastávky. Přihlášeným účastníkům bude včas sdělena doprava z nástupních míst.

 

Přihlášky do 16.května 2022

Přihlášky: Na jednotném tiskopise elektronicky nebo poštou do 16.5.2022. Vzor tiskopisu je součástí těchto

                   propozic (viz příloha).

 

E-mail:     aktivity-krs@ms-seniors.cz

Adresa:     Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, U Tiskárny 1, 70200 Ostrava

 

Startovné: 600,- Kč za družstvo (4 osoby)

Úhrada startovného:  bankovní účet:2000911989/2010, VS:28062022, 

                                   SS: tel.číslo účastníka (bez předvolby státu), platbu zaslat  nejpozději  do 16.5.2022 !!

 

 

UPOZORNĚNÍ:

 

Podle vývoje pandemické situace v České republice mohou být nařízena určitá hygienická opatření.  Krajská rada bude situaci sledovat a dle potřeby podmínky upřesní!

 

Příloha: 1x přihláška družstev na KSH

 

Rámcový program dne:

 

08,00 - 09,20   příjezd účastníků a jejich prezence  - individuálně a průběžně podle příjezdu sportovců

09,30 - 10,00   zahájení sportovních her za účasti sportovců a hostů  – hřiště (MV tělocvična)

10,00 - 13,00   předpokládaný průběh soutěží víceboje na obou sportovištích

13,00 - 15,00   možnost prohlídky města (zámecká zahrada, areál Buly arény)

v cca 15,30      vyhlášení výsledků a předání cen na hřišti (MV tělocvična)

Propozice

Přhláška


Přílohy

Vytvořeno: 29. 4. 2022
Poslední aktualizace: 29. 4. 2022 11:34