Obsah

Něco velkého se chystá…

Obr. vizualizace tělocvičny 1Zastupitelům města byla v minulém týdnu představena studie nové tělocvičny pro ZŠ Kravaře.

Datum konání: 17. 5. 2021 - 31. 5. 2021 začátek od 13:46

Místo konání: Město Kravaře, Kravaře

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Kravaře

Doba trvání: 14.4 dní

Něco velkého se chystá…
Zastupitelům města byla v minulém týdnu představena studie nové tělocvičny pro ZŠ Kravaře.

Během hodinové prezentace představil Ing. arch. Adam Weczerek návrh nové tělocvičny, která by měla v budoucnu nahradit tu stávající a zaujmout její místo v areálu Základní školy v Kravařích.

Nová sportovní hala s hrací plochou o rozměrech 44x24 m a výškou 8 metrů bude propojena se stávající budovou školy pomocí uzavřeného mostu ve 2.NP. Rozměr hrací plochy bude dostatečný pro konání soutěžních utkání. Na oficiální sportovní klání se tak mohou těšit třeba příznivci dnes tolik populárního florbalu.
Tělocvičnu budou moci využívat i sportovci z řad veřejnosti. Pro ně je navržen samostatný vchod a v šatnách uzamykatelné skříňky. Součástí nové tělocvičny bude také tribuna pro diváky, kteří tak budou moci pohodlně sledovat probíhající sportovní utkání. Vstup do tělocvičny je koncipován jako bezbariérový. Hendikepovaní občané se bez obtíží dostanou až na hrací plochu nebo do šatny, a to zadním vchodem, který bude zároveň sloužit jako východ na venkovní školní hřiště. Pro volný pohyb lidí na invalidním vozíku nebude zapotřebí žádných ramp či jiných speciálních prvků pro překonání bariér. Bude pro ně dostupná i horní strana tribuny, aby mohli bez omezení fandit svému týmu.
Samotná sportovní hala bude doplněna také o ošetřovnu, nářaďovny a multimediální (komentátorskou) místnost.
Součástí prezentace byl návrh na zřízení nových parkovacích ploch nebo jednotného vstupu do základní školy. Ten by umožnil propojení nižšího a vyššího stupně.

„Dalším krokem k realizaci je nyní vypsání výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace. To bychom chtěli spustit, co nejdříve “ dodává pan místostarosta Martin Schwarz.
Celá tato etapa projektové dokumentace může trvat až jeden rok. Jednou z podmínek pro zahájení vlastních stavebních prací pak bude i získání vhodných dotačních titulů.

Studii nové tělocvičny kvituje i paní starostka Monika Brzesková: „Vybudování nového moderního sportoviště bude přínosem nejen pro žáky základní školy, ale i pro širokou veřejnost. Tělocvičnu by využívaly nejen děti, které by přešly z 2. patra budovy ZŠ novým zastřešeným mostem – tedy suchou nohou, ale sloužila by také sportovcům, spolkům a klubům.“

Představená studie se zastupitelům města velmi líbila, byly vzneseny dotazy ohledně vytápění, typu konstrukce a jednotlivých stavebních materiálů. Celkové náklady jsou odhadovány na cca 76 mil. korun. Stavba by mohla být zahájena v letech 2023 až 2024. Jedná se o jednu z největších připravovaných budoucích investic města. Vedení města věří, že se záměr podaří úspěšně realizovat a nová hala potěší nejen děti školou povinné, pedagogy a sportovce, ale také širokou veřejnost.
Obr. vizualizace tělocvičny 1


Vytvořeno: 17. 5. 2021
Poslední aktualizace: 17. 5. 2021 13:52