Obsah

Výstraha ČHMÚ

Obrázek bleskVelmi silné bouřky - vysoký stupeň nebezpečí

Datum konání: 24. 6. 2021 - 25. 6. 2021 začátek od 13:03

Místo konání: Kravaře, 74721 Kravaře

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Doba trvání: 16.9 hodin

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000190
Odesláno: 24.6.2021 12:03:02
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000189 vydanou 24.06.2021 v 02:01:40 hodin
Územní platnost: ORP Kravaře



Meteorologická situace: Nad střední Evropou se bude nadále vlnit frontální rozhraní oddělující teplý vzduch na východě od chladnějšího na západě.


Silné Velmi silné bouřky

Nízký Vysoký st. nebezpečí

24.6. 20:00
24.6. 17:00

 – 

25.6. 04:00
25.6. 06:00

Popis: Očekává se ojedinělý možný výskyt velmi silných bouřek s přívalovými srážkami s lokálními úhrny kolem 50 mm, nárazy větru kolem 70 km/h, úhrny srážek kolem 30 mm 25 m/s (kolem 90 km/h) a kroupami. kroupami i větších rozměrů.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků, toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. větve, vyvracet stromy. Nebezpečí mohou představovat představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 

Povodňová bdělost

Nízký st. nebezpečí

24.6. 18:00

 – 

25.6. 18:00

Popis: Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

 


Vytvořeno: 24. 6. 2021
Poslední aktualizace: 24. 6. 2021 13:07