Obsah

Výzva občanům města

Čov KravařePřipojení nemovitosti na veřejnou splaškovou kanalizaci ČOV města Kravaře.

Datum konání: 16. 12. 2022 začátek od 08:52

Místo konání: Kravaře, 74721 Kravaře

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Byla provedena evidence nemovitostí, napojených na splaškovou kanalizaci, při které bylo zjištěno, že Váš dům není dosud napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci ČOV města Kravaře, nebo nemáte sepsanou smlouvu o odvádění odpadních vod.

Byli jste vyzváni uzavření smlouvy výzvou ze dne 3.3.2020, avšak bez Vaší reakce.

Pokud se Vás týkají technické problémy, spočívající v nedostatečné hloubce připravené přípojky, můžete využít schválené dotace, v každém případě se ale musíte připojit.

Rada města na své 67. schůzi dne 30.5.2022 rozhodla o poskytnutí individuálního jednorázového příspěvku z rozpočtu Města Kravaře až do výše 30.000,- Kč ve formě proplácení nákladů na koupi čerpadla a jímky pro majitele nemovitostí, kteří se nemohou z technických důvodů připojit na veřejnou splaškovou kanalizaci ČOV města Kravaře.

Žádáme Vás o návštěvu Městského úřadu, kanceláře 213, kde s Vámi referentky úřadu
p. Lichtblauová nebo p. Papežová  proberou Váš způsob řešení odvádění splaškových vod, případně pomohou sepsat žádost o individuální jednorázovou dotaci.

V případě neuzavření smlouvy může být majitel nemovitosti (nájemce) stíhán za neoprávněné nakládání s odpadními vodami s možností nemalých sankcí.

Ze zákona o vodovodech a kanalizacích (dále ZOVAK):

§3 odst. 8: Obecní úřad v přenesené působnosti může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Přestupky fyzických osob jakožto odběratelů jsou upraveny v § 32 ZOVAK:

  • V případě, kdy jsou napojeni na jednotnou nebo splaškovou kanalizaci a vypouští v rozporu se schváleným kanalizačním řádem nebo se smlouvou o odvádění odpadních vod, jedná se o přestupek podle odst. 5 písm. f) -  pokuta do 100 000 Kč
  • V případě, kdy vypouští odpadní vody do jednotné nebo splaškové přes septik nebo žumpu, jedná o přestupek podle odst. 5 písm. k) - pokuta do 100 000 Kč.

Dále bude vyzván Vodoprávní úřad, který bude věc řešit z pohledu vodního zákona. Osoby, které mají k likvidaci splaškových vod jímku, vyzve k předložení dokladu o vývozu a pokud nepředloží adekvátní počet dokladů, tak uloží další pokutu. Kontroly je možno vykonávat opakovaně dokud dotyčný nepřistoupí k připojení na splaškovou kanalizaci ČOV města Kravaře.

Ing. Walter Kocián

Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby


Vytvořeno: 16. 12. 2022
Poslední aktualizace: 16. 12. 2022 09:01