Obsah

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Obr. Znak městaVe čtvrtek 5. května od 08:00 do 15:30 hodin proběhnou zápisy dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023.

Datum konání: 5. 5. 2022 začátek od 08:00, délka 7.5 hodin

Místo konání: Město, Kravaře

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Kravaře

Doba trvání: 7.5 hodin

Ve čtvrtek 5. května od 08:00 do 15:30 hodin proběhnou zápisy dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023.

Ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace a ředitelka Mateřské školy Kravaře-Kouty, příspěvková organizace na základě zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují, že zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhne

 

ve čtvrtek 5.5. 2022 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin.

v obou mateřských školách

 

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34, odst.1).

 

Dle novely školského zákona je obecně závaznou vyhláškou města Kravaře č.1/2020 stanoven školský obvod mateřských škol zřízených městem Kravaře, který tvoří území města Kravaře. Přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu, se pro školní rok 2022/2023 vztahuje na děti, které dosáhnou věk nejméně 3 roky k 31.8.2022, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§ 34 odst.3).

 

K zápisu přineste vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte potvrzenou lékařem, kopii rodného listu dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Více informací naleznete na internetových stránkách mateřských škol www.mskravare.czwww.mskravarekouty.cz

 

Na Vaše děti se těší kolektiv pracovnic mateřských škol!

  

K tomuto zápisu do MŠ nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky bude určen termín zápisu v období od 1.6. 2022 – 15.7. 2022 v obou mateřských školách.


Vytvořeno: 17. 3. 2022
Poslední aktualizace: 8. 4. 2022 09:58