Obsah

Zápis do MŠ Kravaře

MŠ KravařeZápis do MŠ Kravaře

Datum konání: 5. 5. 2021 začátek od 08:00, délka 7.5 hodin

Místo konání: Kravaře, 74721 Kravaře

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Doba trvání: 7.5 hodin

Zápis do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace a ředitelka Mateřské školy Kravaře-Kouty, příspěvková organizace na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamují, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne

ve středu 5.5. 2021 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin.

v obou mateřských školách

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34, odst.1).

Dle novely školského zákona je obecně závaznou vyhláškou města Kravaře č.1/2020 stanoven školský obvod mateřských škol zřízených městem Kravaře, který tvoří území města Kravaře. Přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu, se pro školní rok 2021/2022 vztahuje na děti, které dosáhnou věk nejméně 3 roky k 31. 8. 2021, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§ 34, odst.3).

K zápisu přineste vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte potvrzenou lékařem, kopii rodného listu dítěte a vyplněný a podepsaný evidenční list dítěte.

Více informací naleznete na internetových stránkách mateřských škol www.mskravare.czwww.mskravarekouty.cz

Na Vaše děti se těší kolektiv pracovnic mateřských škol!

  Veselé děti


Vytvořeno: 24. 3. 2021
Poslední aktualizace: 24. 3. 2021 08:32