Obsah

Kotlíkové dotace - Kotlíkové projekty

Typ: ostatní
Logo MŽPKotlíkové dotace - Kotlíkové projekty

Logo MŽPLogo Státní fond životního prostředí
Město Kravaře je žadatelem o poskytnutí podpory formou dotace v celkové výši 26 340 000 Kč na realizace akce „Podpora výměny kotlů ve městě Kravaře".
Předmětem projektu je zajištění předfinancování nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy OPŽP.

Cíl 1: neinvestiční dotace - 1 540 000 Kč
- administrativa
- kotlíkoví specialisté

Cil 2: investiční dotace - 24 800 000 Kč
5 dílčích projektů:
1. Zámek Kravaře - energetické úspory
2. MŠ Kravaře — energetické úspory
3. Revitalizace dřevinných vegetačních prvků ve východní části zámecké zahrady v Kravařích
4. Základní škola Kravaře - energetické úspory
5. Sadové úpravy - výsadba nových vegetačních prvků a vytvoření klidové zóny

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Odkaz na webové stránky:
www.sfzp.cz
www.mzp.cz

 

Neinvestiční dotace 1 540 000 Kč
Investiční dotace 24 800 000 Kč

Celkem

26 340 000 Kč


Vytvořeno: 21. 7. 2021
Poslední aktualizace: 26. 7. 2021 11:15
Autor: Eva Hanzlíková