Obsah

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Kravaře 2010 - 2017

Typ: ostatní
logotyp_czplCestovní ruch je nezanedbatelným faktorem nejenom pro kulturní a politickou identitu města, ale je i důležitým zdrojem jeho ekonomické struktury.

logotyp_czpl

Město Kravaře má dobré výchozí předpoklady k tomu, aby se stalo cílem turistických příležitostí pro jednodenní i vícedenní turistiku. Historické kořeny, tradiční zvyky

a obyčeje, možnost širokého kulturního a sportovního vyžití, to vše jsou parametry umožňující rozvoj cestovního ruchu.

Město Kravaře po dlouhá léta nevlastnilo žádný strategický dokument související s problematikou rozvoje cestovního ruchu. Ve svých aktivitách spojených s turismem se orientovalo spíše na řešení aktuálních potřeb než na celistvé a systematické koncepční řešení rozvoje cestovního ruchu v daných oblastech. V Programu rozvoje Mikroregionu Hlučínsko, do kterého město Kravaře geograficky patří, byly pouze částečně popsány jednotlivé priority. Přípravou koncepce rozvoje cestovního ruchu a kvalitními investicemi má město možnost vylepšit svoji pozici na kulturní mapě Severní Moravy a Slezska

a přitáhnout do města ještě více tuzemských i zahraničních návštěvníků.

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 byla v letošním roce městu Kravaře přiznána dotace na realizaci projektu „Kravaře – Ratiboř blížeji – Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kravařích“. Jedním z hlavních výstupů projektu je i tento koncepční dokument schválený zastupitelstvem města. Součástí nové Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kravařích (dále jen „Koncepce) je analýza turistického potenciálu ve městě a SWOT analýza slabých

a silných stránek, příležitostí a hrozeb v této oblasti. Na základě výsledků analytické části byla zformulována vize, strategický cíl, cílové skupiny, byly definovány strategické rozvojové oblasti a aktivity. Tento dokument je zpracován výhledově do roku 2017.


Přílohy

Vytvořeno: 30. 1. 2018
Poslední aktualizace: 30. 1. 2018 11:33
Autor: Správce Webu