Obsah

Územní plán Kravař

Typ: ostatní
V období od 6/2010 do 5/2011 byl v rámci Integrovaného operačního programu realizován projekt "Územní plán Kravař", jehož výstupem byl nově zpracovaný územní plán města. Cílem projektu je zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj správního území města Kravaře, tvořeného městskými částmi Kravaře, Kouty a Dvořisko, a to soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání dotčeného území.

logo_eu_uzemni-plan-kravar

Projekt „ÚZEMNÍ PLÁN KRAVAŘ“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Příjemce je povinen zajistit vydání územního plánu zastupitelstvem obce a nabytí jeho účinnosti nejpozději do pěti let od ukončení realizace projektu. Časově první fází projednání je společné jednání o návrhu územního plánu, druhou posouzení návrhu krajským úřadem a třetí řízení o územním plánu spojené s veřejným projednáním. O všech těchto etapách bude veřejnost informována prostřednictvím úřední desky.

 

Realizační fáze projektu začala dnem schválení zadání územního plánu Zastupitesltvem obce Kravaře, tj. 16.6.2010 a byla ukončena předáním návrhu územního plánu Kravaře pořizovateli dle harmonogramu projektu dne 30.5.2011.

 

Realizace projektu probíhala v souladu s projektem, byl naplněn časový harmonogram, stanovené monitorovací indikátory i finanční plán. Projekt je ukončen.

www.strukturalni-fondy.cz


Vytvořeno: 30. 1. 2018
Poslední aktualizace: 30. 1. 2018 10:48
Autor: Správce Webu