Obsah

Vybavení sběrného dvora - Kravaře

Typ: ostatní
Logo EUVybavení sběrného dvora - Kravaře

Logo EU+ŽP
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Projekt je zaměřen na snížení podílu směsného komunálního odpadu vznikajícího na území obce a zvýšení množství odpadu, který bude předáván oprávněným osobám k dalšímu zpracování.

Projekt je realizován za účelem dovybavení sběrného dvora ve městě Kravaře. V rámci projektu dojde k pořízení 1 ks kontejneru na kus. nebezpečný odpad, 1 ks plast. boxu, 8 ks plast. sudu, 1 ks boxu pro tabul. sklo, 1 ks boxu pro kov. odpad, 2 ks kontejneru na sklo, 4 ks plastového kontejneru o objemu 1 100 l - žlutý, 2 ks  plastového kontejneru o objemu 1 100 l - modrý, 2 ks záchytné vany, 1 ks kontejnéru Bikran 7 m3 otevřený, 1 ks kontejnéru Bikran 7 m3 uzavřený, 2 ks plechového skladu, 5 ks kontejneru na velkoobjem. odpad, 2 ks kontejneru na dřevo, 2 ks kontejneru na zářivky, 2 ks kontejneru na BRO.

Cílem projektu je intenzifikací sběru odpadů vznikajících na území obce snížit podíl směsného komunálního odpadu a zvýšit množství odpadu, který bude předáván oprávněným osobám k dalšímu zpracová

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009619
Název projektu: Vybavení sběrného dvora - Kravaře
Dotace:                1 072 731,-
Vlastní zdroje: 189 306,-

 


Vytvořeno: 26. 11. 2019
Poslední aktualizace: 26. 7. 2021 11:14
Autor: Bc. Martina Mrkvová