Obsah

Výstavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích

Typ: ostatní
fond_soudrznostiVýstavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích 2006-2009

www: pro-obcany/cistirna-odpadnich-vod/

Obecné informace:

Stávající městská kanalizace bude i nadále funkční a bude plnit funkci dešťové kanalizace. Tuto kanalizaci bude nutné uložit většinou v komunikacích. Součástí projektu novostavba ČOV bude uvedení komunikací do původního stavu, to je oprava komunikace v rýze nad kanalizací. Tato kanalizace bude přivádět odpadní vody na novou čistírnu odpadních vod s návrhovou kapacitou 7 500 ekvivalentních obyvatel.

ČOV je navržena jako mechanicko-biologická. Součástí ČOV je mechanické předčištění, biologická linka, kalové hospodářství, včetně potřebných provozních objektů a napojení na inženýrské sítě. Biologické procesy umožňují zejména odstranění organických látek, nerozpuštěných látek a dusíku. Přebytečný kal bude čerpán do uskladňovacích nádrží kalku, kde bude stabilizován a odvodněn.

Kromě vlastní výstavby ČOV stojí před městem další z tohoto projektu vyplývající a navazující dílčí úkoly:

  • připravit úpravu povrchu některých komunikací v plné šíři (nikoliv jen zapravení rýhy po kanalizaci)
  • zajistit financování vlastních zdrojů projektu i navazujících povrchů komunikací
  • připravit podmínky pro provoz kanalizace ČOV městem a dodržet projektem definované sociálně únosné ceny stočného

 

Celkové náklady stavby (tis. EUR)

Výdaje za plánování / projekt 459
Nákup pozemků -
Příprava staveniště 364
Stavební práce 11 538
Vybavení a strojní zařízení 607
Technická pomoc 729
Propagace 61
Nepředvídatelné náklady 1 214
Uznatelné náklady celkem (bez DPH) 14 972

 

Financování projektu

Celkově uznatelné náklady: 14 972 183 Eur
Dotace z Fondu soudržnosti: 11 977 746 Eur (80 % nákladů)
Dotace a půjčka SFŽP: max. 1 497 218 Eur (0 - 10 %)
Vlastní zdroje města: min. 1 497 218 Eur (10 - 20 %)

 

fond_soudrznostiTento projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti přispívá ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany EU.


Vytvořeno: 30. 1. 2018
Poslední aktualizace: 3. 3. 2020 13:17
Autor: Správce Webu