Obsah

Proměny města v roce 2011

.

Název akce Poskytovatel dotace Rok Výše dotace % Vlastní zdroje Celkové náklady
Nový čepec pro samosprávu Kravař   2011   90 162 478,- 664 072,-
Výměna oken v budově Policie ČR Kravaře   2011   0    

 

Investiční akce-Oprava věžičky MěÚ Kravaře