Obsah

Proměny města v roce 2012

.

Název akce Poskytovatel akce Rok Výše dotace % Vlastnní zdroje Celkové náklady
MAS - zastávky   2012   90 170 400,- 690 600,-
Nasvětlení přechodů   2012   75 324 842,-  1 299 366,-
Vstupní dveře zámek Kravaře -MSK   2012   50 113 891,- 227 782,-
Čistící vůz - operační program ŽP   2012   90 330 000,- 3 300 000,-
Výměna oken MěÚ Kravaře - Ministerstvo kultury   2012   90 28 644,- 286 440,-

 

Investiční akce