ŽÁDOST O VÝDEJ DAT Z REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL
 
I. Identifikační údaje žadatele
 
fyzická osoba
fyzická osoba podnikající
právnická osoba
 
Titul:
 
 
Jméno:
*
Příjmení:
*
Titul za:
 
Rodné číslo:
*
/
Datum narození:
*
 
Místo narození:
*
Místo trvalého pobytu
Ulice:  
Č.p.:
*
Č.e.:
 
Č.o.:
 
Obec:
*
PSČ:
*
Část obce:
 
Odbor dopravy
 
Adresa pro doručování shodná s adresou místa trvalého pobytu
ano
ne
Kontaktní údaje
Telefon / mobilní telefon:  
Fax:
 
E-mail:
 
Datová schránka:
 
II. Žádá o výpis - opis z údajů z registru silničních vozidel
Registrační značka vozidla:
*
Druh vozidla:
*
Z důvodu:*
K žádosti se dokládá:*
V * dne *    
Zpracování formuláře
Po stisknutí tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání přístupových údajů k Vaší datové schránce a formulář bude následně odeslán do datové schránky úřadu.
Při stisku tohoto tlačítka se správně vyplněný formulář odešle e-mailem na podatelnu úřadu.
Formulář si můžete vytisknout pro osobní podání.
Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete rozpracovaný formulář uložit do počítače pro pozdější vyplnění.
Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel