ŽÁDOST O
ZAPSÁNÍ
VYMAZÁNÍ
 
zástavního práva k vozidlu registrovaném v registru silničních vozidel
Údaje o vozidle
Registrační značka vozidla *
Druh vozidla
*
Identifikační číslo silničního (přípojného) vozidla
*
Žadatel
 
fyzická osoba
fyzická osoba podnikající
právnická osoba
 
Ulice:  
Č.p.:
*
Č.e.:
 
Č.o.:
 
Obec:
*
PSČ:
*
Část obce:
 
Odbor dopravy
 
Adresa pro doručování shodná s
ano
ne
Kontaktní údaje
Telefon / mobilní telefon:  
Fax:
 
E-mail:
 
Datová schránka:
 
Vlastník silničního vozidla
je žadatelem
je odlišný od žadatele
V * dne *    
K žádosti se dokládá
1.
Souhlas vlastníka daného silničního motorového (přípojného) vozidla.
2.
Smlouva nebo rozhodnutí o zřízení zástavního práva k silničnímu motorovému (přípojnému) vozidlu.
3.
Smlouva nebo jiný doklad o zániku zástavního práva k silničnímu motorovému (přípojnému) vozidlu.
Záznam registračního místa
Číslo technického průkazu    
Číslo osvědčení o registraci
 
 
Jiný doklad k vozidlu
 
 
 
 
 
 
Technický průkaz, osvědčení o registraci, tabulky s registrační značkou (jiné doklady).
 
 
 
 
Převzal(a) dne
 
Podpis žadatele
 
 
 
 
podpis registračního pracovníka
Zpracování formuláře
Po stisknutí tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání přístupových údajů k Vaší datové schránce a formulář bude následně odeslán do datové schránky úřadu.
Při stisku tohoto tlačítka se správně vyplněný formulář odešle e-mailem na podatelnu úřadu.
Formulář si můžete vytisknout pro osobní podání.
Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete rozpracovaný formulář uložit do počítače pro pozdější vyplnění.
Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu v registru silničních vozidel